Yayın hayatına 2017 yılında başlayan dergimiz yılda iki kez elektronik olarak yayınlanmakta ve sosyal bilimlerin tüm alanlarından yayın kabul etmektedir.