Yayın hayatına 2017 yılında başlayan dergimiz yılda iki kez elektronik olarak yayınlanmakta ve sosyal bilimlerin tüm alanlarından yayın kabul etmektedir.


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.