Amaç ve Kapsam


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi (sbedergi), sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmaları bilim dünyası ile buluşturmak amacıyla 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. 

Sosyal bilimlerin tüm alanlarından yayın kabul eden ve uluslararası birçok indeks tarafından taranan dergimizin daha kapsamlı olmasını sağlamak amacıyla farklı ulusal ve uluslararası indekslere de başvuru yapılmaya devam edilmektedir. 


Yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında elektronik olarak yayınlanan ve hakemli olan dergimizde yayınlanan çalışmaların daha geniş veri tabanına yayılması ve daha çok kitleye ulaşabilmesi amacıyla açık erişim (open access) politikası benimsenmektedir.

 

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.