Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

Yazım Kuralları


Dergide yayınlanacak makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde olmalı ve Microsoft Word’de yazılmış olmalıdır.

Çalışmanın başlığı ilk sayfada, ortada, 14 punto(koyu) ve tamamı büyük harfler ile ortalanarak yazılmalıdır.

Başlığın hemen altında yazarların önce ad ve soyadları sonra  ünvan, görev yeri ve e-posta adresleri ise 11 punto ve ortalı olarak yazılmalıdır.
Dergide yer alacak makalelerin başında en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe (Özet) ve İngilizce (Abstract) yer almalıdır.

Anahtar kelimeler en az 3, en çok 5 kelime olarak yazılmalıdır. Ayrıca Türkçe (Anahtar Kelimeler) ve İngilizce (Keywords) başlıkları olmalıdır.

Özet başığı 11 punto(ortalı), özetler (Türkçe-İngilizce) ve anahtar kelimeler ise sağ ve sol taraftan 1 cm içerde olacak şekilde ve 1,15 satır aralığı ile 11 punto olarak yazılmalıdır.

Metin A4 boyutunda, "Times New Roman” 12 punto karakteriyle 1,5 satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır. Doğrudan alıntılar italik ve tırnak içinde verilmelidir.

Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk olmalıdır.

Kenar Boşlukları:

Üst Kenar Boşluk: 3 cm

Sol Kenar Boşluk: 3 cm

Alt Kenar Boşluk:  3 cm

Sağ Kenar Boşluk: 3 cm

Paragraf Girintisi: Metinde parağraf girintisi olmayacak, dipnotlarda asılı 0.4 cm olmalıdır.

Görsel nesnelerin(tablo, şekil, resim, fotoğraf vb.) görsel nesnenin üzerine 11 punto ve “koyu” olarak yazılmalıdır. Görsel nesnenin başlığı 1 satır aralıkla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Görsel nesnelere ait kaynaklar ve açıklamalar görsel nesnenin altına 10 punto olarak yazılmalıdır. Kaynaklar ve açıklamalar 1 satır aralıkla iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Metin içerisinde kaynak gösterme “yazar-tarih yöntemi” ile verilmelidir. (Yazarın soyadı, yıl: sayfa) Örneğin; (Karasar, 1991: 32).

Metnin sonunda KAYNAKÇA başlığı altında çalışmada kullanılan ve atıf yapılan tüm kaynakların bir listesi verilir. Çalışmada kullanılan referansların listelendiği bu kaynakça, yazar soyadı sıralamasına göre ve alfabetik olarak hazırlanır. Kaynakçada APA stili 6. sürüm kullanılmalıdır. 

Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.