Giriş Yap Üye Ol
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi

Editör: Dr. Salih TELLİOĞLU
Editör Yardımcısı: Öğr. Gör. Hanife CANDIR ŞİMŞEK
Yayın Yeri: Alanya
Yıl-Sayı: 2-3
Jenerik Dosyası | Full Pdf | İçindekiler | Kapak Resmi | Editörden |

Bu sayıya ait makaleler

32x32

- LÜTFİ BUDAK 1260-1261 / 1844-1845 TEMETTUAT SAYIMINA GÖRE UMURLU KÖYÜNÜN SOSYO-EKONOMİK DURUMU, 1-18
260-1261 / 1844-1845 “TEMETTUAT” (TAX) CENSUS ACCORDING TO OF UMURLU VILLAGE SOCIO-ECONOMIC STATUS
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Mustafa BOZ, Veli LECAJ GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK KALKINMA: TÜRKİYE VE KOSOVA’DA KOBİLER İÇİN DEVLET DESTEKLERİ, 19-39
ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC GROWTH: GOVERNMENT SUPPORTS FOR SMES IN TURKEY AND KOSOVA
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Ebubekir ERASLAN İLMİHAL KİTAPLARININ TÜRK DİLİ AÇISINDAN ÖNEMİ, 252-259
IMPORTANCE OF CATECHİSM BOOKS IN TERMS OF HISTORY OF TURKİSH LANGUAGE
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- PELİN VARDARLIER, Barış KILINÇ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİNDE LİDERLİK, 40-63
LEADERSHIP IN CRISIS MANAGEMENT IN BUSINESS
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Özge Erel, Zeynep Belma Gölge, Ece Arslanoğlu RELATIONSHIP BETWEEN ALEXITHYMIA AND CHILDHOOD ABUSE IN A SAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS, 64-83
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ALEKSİTİMİ İLE ÇOCUK İSTİSMARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Sare TÜRKMEN, Saide ÖZBEY OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMENLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ, 84-110
AN INVESTIGATION OF EARLY CHILDHOOD CHILDREN’S EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS WITH RESPECT TO SOME TRAITS OF THEIR TEACHERS
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- M. Hülya ÜnalKaragüven BAŞARISIZLIK NEDENLERİ VE SINAV KAYGISI (İSTANBUL-ZEYTİNBURNU İLÇESİ ÖRNEĞİ), 111-143
SCHOOL FAILURE REASONS AND TEST ANXIETY (EXAMPLE OF ISTANBUL-ZEYTINBURNU DISTRICT)
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- KAZIM ÇANDIR TAHSİN NÂHİD’İN TİYATROLARI, 144-169
THEATERS OF TAHSİN NAHİD
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- ömer emirkadı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KÜRESEL KRİZ SONRASI FİNANSAL İSTİKRARIN YENİDEN TESİSİ VE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR, 170-187
RE-ESTABLISHMENT OF FINANCIAL STABILITY IN THE TURKISH ECONOMY AFTER THE GLOBAL CRISIS AND MACROPRUDENTIAL POLICIES
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Büşra Somuncu Durmuş Aslan OKUL ÖNCESI DÖNEMI ÇOCUKLARI IÇIN BILGISAYAR PROGRAMLAMA, 188-210
COMPUTER PROGRAMMING FOR PRESCHOOL CHILDREN
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Yağmur Sağlam, Ayşegül Çimen, Zeliha Can Ergün ORTA ASYA VE AB DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME, 211-224
EMPIRICAL ANALYSIS ON FOREIGN TRADE RELATIONS BETWEEN CENTRAL ASIA AND EU
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Zeki Yılmaz, Sultan Şen BÖLGESEL FARKLILIKLARIN GİDERİLMESİNDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 225-251
REGİONAL DEVELOPMENT AGENCİES ON ELİMİNATİON OF REGİONAL DİSPARİTİES AND THE CASE OF TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- ABDULLAH ERDOĞAN LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI SÜRECİNDE VE SONRASINDA MUSUL, 260-275
MOSUL IN THE PERIOD OF LAUSANNE PEACE TREAT AND AFTERWARDS
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Elif YORGUN YASAR, Saide ÖZBEY KORUNMAYA MUHTAÇ OLAN ÇOCUKLARIN VE AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN AKRAN İLİŞKİLERİ İLE AHLAKİ DEĞER YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, 276-297
AN ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN PEER RELATIONSHIPS AND MORAL VALUES OF CHILDREN WHO ARE IN NEED OF PROTECTION AND CHILDREN LIVING WITH THEIR PARENTS
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- abdullah acehan, CAHİT SITKI TARANCI’DA FİZİKİ ENDİŞE VE BU ENDİŞENİN BERABERİNDE GETİRDİĞİ MEMNUNİYETSİZLİK, 298-320
CAHIT SITKI TARANCI BROUGHT THIS PHYSICAL CONCERNS AND WE'RE CALLED BAPTISTS IN ACCOMPANYING DISCONTENT
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- SERTAN DEMİR ARAPGİR YÖRESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER, 321-336
SOME DETERMINATIONS IN ARAPGİR REGION’S TURKISH FOLK MUSIC
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Çağlar Akdağ NEO-HİTİT KENT DEVLETİ GURGUM'UN ERKEN DEMİR ÇAĞI KRAL HEYKELLERİ, 337-360
EARLYIRON AGE KİNGSCULPTURES OF GURGUMTHE NEO-HİTTİTE CİTY STATE
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Elif Gizem UĞURLU ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLEŞİMLİ İLETİŞİM ORTAMLARININ GÖZETİM KAPASİTESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARI, 361-381
THE AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON THE SURVEILLANCE CAPACITY OF THE INTERACTIVE MEDIA
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Ayça TUFAN TÜRK HEYKEL SANATI: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN CUMHURİYET’İN İLK YILLARINA, 382-392
TURKISH SCULPTURE” FROM THE OTTOMAN EMPIRE THROUGH THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Ekrem Yaşar AKÇAY 12 EYLÜL DARBESİ VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME, 393-414
ASSESSMENT THROUGH THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE EUROPEAN UNION-TURKEY DURING 12TH SEPTEMBER COUP D’ETAT AND 15TH JULY COUP ATTEMPT
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin

32x32

- Recep Baydemir COĞRAFYA MAHKUMLARI: DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ON HARİTA, 415-422
PRISONERS OF GEOGRAPHY: TEN MAPS THAT EXPLAIN EVERYTHING ABOUT THE WORLD
DOI : http://dx.doi.org/null

Özet | Abstract | Tam Metin


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.