Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

Editor: Dr. Salih TELLİOĞLU
Assistant Editor: Öğr. Gör. Hanife CANDIR ŞİMŞEK
Publication Place: Alanya
Year-Number: 2019-4
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

- Yıldırım YILDIRIM; Önder KETHÜDA Tüketicilerin Değerlerinin ve Yaşam Tarzlarının Alışveriş Merkezlerini Ziyaret Etme Sıklığına Göre Karşılaştırılması: Malatya İli Örneği, 1-25
The Comparison of Consumers' Values and Lifestyles According to Frequency of Visiting Shopping Centers: The Malatya Case
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Tuğba SEFEROĞLU, Hatice HARMANKAYA MODA TASARIMI ÖĞRENCİLERİNİN GİYİM MARKALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, 26-44
FASHION DESIGN STUDENTS' VIEWS ON CLOTHING BRANDS: GIRESUN UNIVERSITY STUDY CASE
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Damla Akarsu GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN BABALIK OLGUSU VE AİLE POLİTİKALARINA ETKİSİ:2010-2019 YILLARI ARASINDA OECD ÜLKELERİ BABALIK İZNİ ARAŞTIRMASI, 45-63
PAST AND PRESENT POLİCY FOR CHANGİNG THE EFFECT OF PATERNİTY CASE OF FAMİLY: 2010-2019 YEARS OF RESEARCH AMONG OECD COUNTRİES PATERNİTY LEAVE
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

NESRİN DELİKTAŞLI - Nesrin Deliktaşlı Türk-Fransız Hukuk Dilinde Mahkeme Kararı Anlamına Gelen Terimler Ve Çevirilerinde Karşılaşılan Eşdeğerlik Sorunları, 64-84
Terms That Mean Judicial Decision In Turkish-French Legal Languages And The Problems Encountered While Translating Them
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İslam Köseoğlu - MUHİTTİN TATAROĞLU, ÜMİT YİĞİT TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ PERFONMANS SORUNUNA DAİR TEORİK BİR BAKIŞ, 85-96
A THEORETICAL LOOK AT THE PROBLEMS OF CIVIL SERVANTS IN TURKEY
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Eda Özovacı 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİ: KRİZDE BAŞROLÜ OYNAYAN KURUMLAR, DÜNYA FİNANSAL PİYASALARINA ETKİLERİ VE 1929 KRİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI, 97-117
GLOBAL FINANCIAL CRISIS OF 2008: INSTITUTIONS THAT PLAYED KEY ROLES DURING THE CRISIS, THEIR INFLUENCES ON GLOBAL FINANCIAL MARKETS AND A COMPARİSON WITH THE 1929 CRISIS
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Özlem Çeziktürk VEDİK MATEMATİĞİ BAŞARISININ PROBLEM ÇÖZME TUTUMLARINA ETKİSİ, 118-131
The effect of Vedic mathematics on problem solving attitudes
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Salih Tellioğlu - Mehmet ETLİOĞLU Herşey Dahil Otellerdeki Satınalma Yöneticilerinin Satınalma Davranişlarını ve Kararlarını Etkileyen Faktörler, 132-149
Factors Affecting the Purchasing Behaviors and Decisions of Purchasing Managers in All Inclusive Hotels
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Abdullah Acehan CAHİT SITKI TARANCI ve CİNSELLİK, 150-177
CAHIT SITKI TARANCI and SEXUALITY
DOI :
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.