Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

Editor: Dr. Salih TELLİOĞLU
Assistant Editor: Öğr. Gör. Hanife CANDIR ŞİMŞEK
Publication Place: Alanya
Year-Number: 2019-5
Generic File | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Seçil Utma ÖNYARGI KAVRAMI VE MEDYADA KADIN TEMSİLİNE İLİŞKİN ÖNYARGILAR, 1-17
PREJUDICE CONCEPT AND PREJUDICES ON WOMEN REPRESENTATION IN THE MEDIA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/sbe.23352
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Makbule Tokur Kesgin - Songül Çağlar BİREYLERİN İNTERNETTEN ÖĞRENDİKLERİ SAĞLIK BİLGİSİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNE YANSIMASI: BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI PERSPEKTİFİ, 18-34
REFLECTİON OF HEALTH INFORMATİON WHİCH PATİENTS’ OBTAİNED FROM THE INTERNET TO HEALTH SERVİCES: PRİMARY HEALTH CARE WORKERS PERSPECTİVE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/sbe.39479
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Taleh Halilov ÖZERKLİK DÖNEMİNDE NAHÇİVAN'DA EĞİTİMİN DURUMU, 35-43
THE STATE OF EDUCATION IN NAKHCHIVAN AUTONOMY PERIOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/sbe.39448
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

İslam Köseoğlu TÜRKİYE’DE KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA TEKNOLOJİ KULLANIMINA GENEL BİR BAKIŞ VE DEĞERLENDİRME, 44-56
AN OVERVIEW AND EVALUATION OF PUBLIC PRESENTATION USAGE IN THE TECHNOLOGY SERVICES IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/sbe.39878
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Engin Bölükmeşe ORHAN KEMAL’İN “BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE” ADLI ESERİNDE GÖÇ OLGUSU VE ÖTEKİ, 57-72
THE MIGRATION PHENOMENON AND THE OTHER IN ORHAN KEMAL'S “ON FERTILE LANDS”
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/sbe.39468
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Burcu İlkay Karaman - Tuğba Lulaci TÜRKİYE TÜRKÇESİ İÇİN DÜZENLENMİŞ AFAZİ DİL TESTLERİNİN EŞDEĞERLİĞİ, 73-108
ACHIEVING EQUIVALENCE ACROSS APHASIA TESTS in MODERN TURKISH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/sbe.39791
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nevin ÇITAK BİLGİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI İLE AİLE PLANLAMASI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 109-125
THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER PERCEPTION AND ATTITUDES OF FAMILY PLANNING OF NURSING STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/sbe.39910
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hasan Hüseyin Şahin - Hasan Hüseyin ŞAHİN, Sertan DEMİR Binali Selman’dan Derlenmiş, TRT THM Repertuvarı’nda Bulunan Eserlerin Müzikal Açıdan İncelenmesi, 126-140
In the TRT THM Repertoire Compiled by Binali Selman Musical Analysis of the Works
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/sbe.29165
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.