sbedergi

ISSN : 2602-4306
COĞRAFYA MAHKUMLARI: DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ON HARİTA
PRISONERS OF GEOGRAPHY: TEN MAPS THAT EXPLAIN EVERYTHING ABOUT THE WORLD
Yazarlar: RECEP BAYDEMİR, Recep Baydemir
Özet:

Bu çalışmada, bir gazeteci ve yazar olan Tim Mashall’ın, jeopolitik alanında yazdığı, neredeyse başından sonuna kadar sürekli insanlık tarihini etkileyen ve ülkelerin kaderini belirleyen en önemli unsurun –coğrafyanın- olduğunun ispatlanmaya çalışıldığı, bu anlamda uluslararası bestseller arasında yer alan Coğrafya Mahkumları: Dünyanın Kaderini Değiştiren On Harita  isimli kitabı incelenmektedir. Söz konusu kitabın değerlendirildiği bu çalışmada, kitabın bazı eksiklikleri bulunmakla birlikte, sadece bir coğrafyacının, coğrafya öğrencisinin veya siyaset bilimcinin okuması gereken bir kitap değil, aynı zamanda bu alana merak sarmış tüm öğrenciler ve akademisyenler, yazarlar, araştırmacılar, ve nihayetinde, herkesin sıkılmadan okuyabileceği bir kitap olma özelliğinde olduğu vurgulanmaktadır.

İngilizce Özet:

In this study, a journalist and author, Tim Mashall, who has written in the geopolitical field, has been trying to prove that the most important factor that has influenced the history of humanity from the beginning to the end and which determines the destiny of the countries Prisoners Of Geography: Ten Maps That Explain Everything About The World In this study which evaluates the book, although the book has some shortcomings, it is not only a book that should be read by a geographer, geography student or political scientist, but also all students and academics, writers, researchers, and, ultimately, one who can read it without being bored. it is emphasized that it is a book.

Anahtar Kelimeler:
Keywords:
Tam Metin : PDF
İngilizce Tam Metin : PDF