Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

Giriş Yap Üye Ol

GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK KALKINMA: TÜRKİYE VE KOSOVA’DA KOBİLER İÇİN DEVLET DESTEKLERİ


Girişimcilik ekonomik kalkınma için yararlı ve gereklidir. Sanayi ve hizmet girişimcilerin sektörlerinde girişimcilerin verimlilik, yenilikçilik, rekabetçilik ve istihdam yaratmaları ekonomik kalkınma için elzemdir. OECD ülkelerinde firmaların %95’inden fazlası KOBİlerden oluşmakta ve birçok ülkede istihdamın %60-70’ini sağlamaktadırlar. Özellikle yetmişlerden itibaren küresel rekabetin yoğunlaşması, ekonomik belirsizliğin artması, pazar bölümlenmesinin ivme kazanması, teknolojik sürecin karakterinin değişmesi, yeni ekonomik fırsatların ortaya çıkması ve artan işsizlik oranları girişimcilik faaliyetlerini canlandırmış ve büyük işletmelerden, küçük işletmelere doğru bir değişimin ortaya çıkmasını etkilemiştir. Küçük işletmelerle bütünleşen girişimcilik, yeni işletmelerin yaratılmasının temel aracı olarak kabul edilmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde birçok hükümet, girişimciliğin önemini kavramakta ve girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesini, ekonomik politikalarının ve programlarının önemli bir unsuru olarak ele almaktadırlar. Bu çalışmada, ilk olarak, girişimcilik, önemi, yararları ve girişimcilik eğilimlerine değinilmektedir. İkinci olarak, Türkiye ve Kosova’daki KOBİlere yönelik devlet teşvikleri incelenmektedir. Çalışmanın son bölümünde bazı öneriler geliştirilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Yazar: - Mustafa BOZ, Veli LECAJ
Sayfa Sayısı: 19-39
DOI:
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.