Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

Giriş Yap Üye Ol

RELATIONSHIP BETWEEN ALEXITHYMIA AND CHILDHOOD ABUSE IN A SAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS


Bu çalışma çocukluk çağı istismar tecrübesi ile aleksitimi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Katılımcılara Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nin (ÇÖYÖ) Türkçe versiyonu ve Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) uygulanmıştır. Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği (ÇÖYÖ) ve Toronto Aleksitimi Ölçeği’nin (TAÖ-20) toplam ve alt ölçek puanlarının erkek katılımcılarda kadın katılımcılara nazaran daha yüksek olduğu görülmüştür. Pearson korelasyon analizi ÇÖYÖ ve TAÖ-20 arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Aleksitimi özellikleri gösteren grubun ÇÖYÖ alt ölçek puanlarının aleksitimi özellikleri göstermeyen gruba göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular, çocukluk dönemindeki travmatik olayların ileriki yaşlarda duygusal gelişimi ve duyguların ifadesini yaşam sürecinde etkilediğini ortaya koymaktadır.


Anahtar Kelimeler


Yazar: - Özge Erel, Zeynep Belma Gölge, Ece Arslanoğlu
Sayfa Sayısı: 64-83
DOI:
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.