Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

Giriş Yap Üye Ol

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMENLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ


Araştırma okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların duygusal zeka düzeylerinin öğretmenlerinin bazı özelliklerine göre incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile yapıldığından karma yöntemlidir. Araştırmanın evrenini 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Trabzon ilinde bulunan ilköğretim okullarının anasınıflarına ve bağımsız anaokullarına devam eden 60-72 aylık çocuklar ve okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Evrenden tesadüfi küme örnekleme formülü kullanılarak belirlenmiş 300 çocuk ve 17 okul öncesi öğretmeni örneklemi oluşturmaktadır. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve “Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçekleri” aracılığıyla toplanmıştır. Çocukların duygusal zekalarının öğretmenlerinin yaş, kıdem, fiziksel koşullardan memnuniyet ve duygusal zekâya yönelik etkinliklere yer vermek sıklığı değişkenlerine göre farklılık gösterdiği (p<0.05); çocuk sahibi olma durumu değişkenine göre ise farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0.05). Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin duygusal zekayı “anlama”, “empati” ve ‘‘iletişim’’ boyutu ile ele aldığı görülmüştür.


Anahtar Kelimeler


Yazar: - Sare TÜRKMEN, Saide ÖZBEY
Sayfa Sayısı: 84-110
DOI:
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.