Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

Giriş Yap Üye Ol

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ VE SINAV KAYGISI (İSTANBUL-ZEYTİNBURNU İLÇESİ ÖRNEĞİ)


Eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalarda başarısızlık nedenleri ve sınav kaygısı ile ilgili çalışmalar önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilerimizin uluslararası ve ulusal sınavlarda yeterli başarıyı gösterememesi bu alanda çalışma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Başarısızlık nedenleri ortadan kaldırılarak akademik başarı artırılabilir ve sınavlarda daha iyi sonuçlar alınabilir. Çalışmanın amacı bir grup lise öğrencisinde başarısızlık nedenlerini ve sınav kaygısını incelemektir. Bu amaçla, yaygın olarak kullanılan bir başarısızlık nedenleri anketi ve sınav kaygısı envanteri kullanılmıştır. Her ikisinde de maddelerin öğrenciler tarafından işaretlenme oranları sayısal olarak belirlenmiş, en fazla işaretlenmiş maddeler değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu İstanbul, Zeytinburnu ilçesindeki üç endüstri meslek lisesinden 150 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma tekstil bölümü öğrencileri ile sınırlı tutulmuştur. Veriler, tanımsal istatistik teknikleri kullanarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin akademik başarısızlıklarının ilgisiz ebeveynler, öğrencilerin motivasyon eksikliği, okulla ilgili problemler, öğretmenlerin kalitesi, programı ve sistemle ilgili sorunları ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bunlara ilaveten sonuçlar öğrencilerin sınavlarda sınav kaygısı hissettiklerini göstermiştir. Ulaşılan bulguları genelleyebilmek için daha büyük çalışma gruplarıyla benzer çalışmaların yapılması önerilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Yazar: - M. Hülya Ünal-Karagüven
Sayfa Sayısı: 111-143
DOI:
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.