Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

Giriş Yap Üye Ol

BÖLGESEL FARKLILIKLARIN GİDERİLMESİNDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ


Küreselleşme ve artan rekabetle birlikte bölgesel gelişmişlik farklılıkları tüm dünya ülkelerinin en temel sorunu haline gelmiştir. Bu bağlamda bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılmasında etkili olabilmek ve yapılan yatırımları arttırabilmek için bölgesel kalkınma ajansları oluşturulmuştur. Oluşturulan kalkınma ajanslarıyla az gelişmiş ülkelerde gündeme gelen işsizlik sorununu diğer sorunlar gibi en aza indirmek amaçlanmıştır. Söz konusu ajanslar bölgesel kalkınmanın yanında ülkenin büyümesi ve kalkınması açısından önemli rol oynamaktadır. Bölegesel kalkınma ajansları ilk olarak 1929 Büyük Buhran sonrası ortaya çıkmış, 1933 yılında ABD’de görülen ilk örneği Tennessee Valley Authority’dir. Türkiye’de ise 1950’li yıllara kadar fazla hissedilmeyen bölgesel farklılıklar bu yıllardan sonra görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada bölgesel farklılıkların azaltılması amacına yönelik birçok ülkede oluşturulan bölgesel kalkınma ajanslarının görevleri, özellikleri ve Türkiye’deki bölgesel farklılıkları azaltmadaki rolleri incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Yazar: - Zeki Yılmaz, Sultan Şen
Sayfa Sayısı: 225-251
DOI:
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.