Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

Giriş Yap Üye Ol

KORUNMAYA MUHTAÇ OLAN ÇOCUKLARIN VE AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN AKRAN İLİŞKİLERİ İLE AHLAKİ DEĞER YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Çocukların sağlıklı akran ilişkileri kurabilmeleri için toplumun benimsediği değerleri sergilemeleri önem arz etmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından korunmaya muhtaç çocuklar için Çocuk Evi sistemi ile devlet koruması altındaki çocukların toplumla daha sağlıklı ilişkiler kurabileceği, toplumsal değerleri benimseyebileceği, az sayıda ve yaşları yakın olan çocukların bir arada kalması ile ev ortamının benimsenmesi, sağlıklı akran ilişkileri kurabilmesi hedeflenmektedir. Yapılan bu araştırma, 61–72 aylık korunmaya muhtaç olan çocukların ve ailesiyle birlikte yaşayan çocukların akran ilişkileri ile ahlaki değer yapıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın örneklemini Ankara Keçiören ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anasınıfı/ anaokulunda eğitimine devam eden ailesiyle birlikte yaşayan evrenden seçilen 356 çocuk ve Ankara ilinde çocuk evlerinde kalan 61–72 aylık korunmaya muhtaç 48 çocuk (evrenin tamamı) oluşturmaktadır. Araştırmada, “Genel Bilgi Formları”, “Ahlaki Değer Yapısını Belirleme Ölçeği” ve “Ladd Profilet Çocuk Davranış Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çocukların Ladd- Profilet Çocuk Davranış Ölçeği’nden aldıkları puanlar ailesi ile birlikte yaşayan çocukların lehine anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Bununla birlikte hem çocuk evlerinde kalan çocukların hem de ailesiyle birlikte yaşayan çocukların “Ahlaki Değer Yapısı Belirleme Ölçeği”nden aldıkları puanlar ile Ladd Profilet Davranış Ölçeği’nin prososyal alt boyutundan aldıkları puanlar arasında pozitif yönde; asosyal, kaygılı- korkulu, dışlanma, hiperaktif ve saldırganlık


Anahtar Kelimeler


Yazar: - Elif YORGUN YASAR, Saide ÖZBEY
Sayfa Sayısı: 276-297
DOI:
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.