Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences

ISSN: 2602 - 4306

Giriş Yap Üye Ol

ARAPGİR YÖRESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER


Arapgir, Malatya iline bağlı kuzey ilçelerden birisidir. İlçe, Erzincan-Kemaliye, Sivas-Divriği, Tunceli Çemişgezek ve Elazığ-Ağın ile sınırdır. İlçenin tarihi derinliği ve coğrafi konumu kültürel anlamda bir zenginliği de beraberinde getirmektedir. Kaya mezarları, tarihi yapılar ile birlikte Arapgir, kültürel anlamda da geniş bir repertuvara sahiptir. İlçede türkü konusunda yapılmış kapsamlı bir çalışmanın olmaması bizi burada çalışmaya iten en önemli etken olmuştur. Yaptığımız alan araştırmasında 51 adet türkü derleme şansımız oldu. Derlenen türkülerin analizleri sonucunda, Arapgir’in müzikal yapısını belirlemeyi amaçladık. Bu amaç doğrultusunda sonraki çalışmalarda başka yöreler ile karşılaştırma yapmayı olanaklı hale getirmek istedik. Çalışmada literatür tarama, kişisel görüşme ve alan araştırması yöntemleri kullanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yazar: - SERTAN DEMİR
Sayfa Sayısı: 321-336
DOI:
Tam Metin:
Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Electronic Journal of Social Sciences
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.