sbedergi

ISSN : 2602-4306
Yıl : 2017 Cilt : Sayı : 1

Editörler

Salih TELLİOĞLU

Hanife CANDIR ŞİMŞEK

 
Kapak Resmi | Jenerik Dosyası | İçindekiler Dosyası | Editörden
1.
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMLER KAPSAMINDA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
A RESEARCH ABOUT EVELUATION OF VOCATIONAL SKILL OF OFFICE MANAGEMENT AND MANAGER ASSİSTANTSHIPS STUDENTS: AHLAT VOCATIONAL SOCHOOL OF HIGHER EDUCATION SAMPLE
Uygar ÖZTÜRK, Uygar ÖZTÜRK Aydan YAVUZ ÖZTÜRK Necati ŞİMŞEK
sbedergi, , (2017), 1-18
2.
PSİKOLOJİK KONTRAT İHLALİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDE ETKİLERİ: BİR ÖZEL EĞİTİM KURUMU ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL CONTRACT VIOLATIONS ON INTENTION TO LEAVE WORK: A RESEARCH ON PRIVATE SCHOOL EMPLOYEES
Editör , Edacan KOÇAK
sbedergi, , (2017), 19-47
3.
KÜRESEL İŞLETMELERDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF CULTURAL DIFFERENCES IN GLOBAL BUSINESS
Serdar Aksu, Serdar AKSU
sbedergi, , (2017), 48-69
4.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ 1
CHILD LABOUR IN TERMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Editör , Hanife CANDIR ŞİMŞEK, Şebnem KİRAZOĞLU
sbedergi, , (2017), 70-83
5.
ÜNİVERSİTELERİN OLDUĞU KENTLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ SOSYO-EKONOMİK ETKİSİ: ALANYA ÖRNEĞİ
SOCIO ECONOMİC EFFECTS OF UNIVERSITY CITIES ON UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF ALANYA
Salih Tellioğlu, Salih TELLİOĞLU Selçuk Üniversitesi, SBE İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Doktora Öğrencisi, slhtellioglu@gmail.com
sbedergi, , (2017), 84-106