sbedergi

ISSN : 2602-4306
Yıl : 2018 Cilt : Sayı : 2

Editörler

Salih TELLİOĞLU

Hanife CANDIR ŞİMŞEK
Kapak Resmi | Jenerik Dosyası | İçindekiler Dosyası | Editörden
1.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN İLKELERİ VE BİLEŞENLERİ
Salih Çiftçi, Selçuk Çiftçi
sbedergi, , (2018), 1-19
2.
TÜRKİYE’DE Kİ AİLE POLİTİKALARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF THE FAMILY POLICY IN TURKEY
Editör , MUHLİS ARSLAN
sbedergi, , (2018), 20-42
3.
SİVAS YEREL BASININDA KADIN KİMLİĞİNİN TEMSİLİ
REPRESENTATION OF WOMAN IDENTITY IN LOCAL PRESS OF SİVAS
Elif Küçük Durur, DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF KÜÇÜK DURUR AYDIN KAYMAK
sbedergi, , (2018), 43-66
4.
ANTİ-ESTETİK ÖNERMEDEN TRANS-ESTETİĞE YENİDEN TANIMLANAN ESTETİK VE GÜNÜMÜZ SANATINDA GÖRÜNÜRLÜĞÜ
REDEFINED AESTHETICS FROM ANTI-AESTHETICS THESIS TO TRANS-AESTHETICS and ITS VIEWABILITY in TODAY’S ART
Orçun Çadırcı, Orçun ÇADIRCI
sbedergi, , (2018), 67-78
5.
ERMENİ TERÖR HAREKETLERİ VE YAKIN TARİHLİ BİR ÖRNEĞİ: HOCALI KATLİAMI
ARMENIAN TERRORIST ACTS AND A RECENT CASE: KHOJALY (HOCALİ) MASSACRE
Gökhan AK, Doç.Dr. Mete Kaan KAYNAR Dr.Öğr.Üyesi Gökhan AK
sbedergi, , (2018), 79-95
6.
ÖRGÜTLERDE KAYITSIZLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE SURVEY ON INDIFFERENCE BEHAVIOR IN ORGANIZATIONS
Canan Aydoğdu, Canan Aydoğdu, Prof. Dr. Ayşehan Çakıcı
sbedergi, , (2018), 96-117
7.
İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİĞE BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ (SAKARYA/YENİKENT ÖRNEĞİ)
İNVESTİGATİNG İMAM HATİP HİGH SCHOOL STUDENTS' PERSPECTİVE TO THE MUSİC
Editör , SERTAN DEMİR MUSTAFA ANIL YILMAZ
sbedergi, , (2018), 118-136