sbedergi

ISSN : 2602-4306
Yıl : 2018 Cilt : Sayı : 3

 

Editör: Dr. Salih TELLİOĞLU

Editör Yard.: Öğr. Gör. Hanife CANDIR ŞİMŞEK
Kapak Resmi | Jenerik Dosyası | İçindekiler Dosyası | Editörden
1.
1260-1261 / 1844-1845 TEMETTUAT SAYIMINA GÖRE UMURLU KÖYÜNÜN SOSYO-EKONOMİK DURUMU
1260-1261 / 1844-1845 “TEMETTUAT” (TAX) CENSUS ACCORDING TO OF UMURLU VILLAGE SOCIO-ECONOMIC STATUS
LÜTFİ BUDAK, LÜTFİ BUDAK
sbedergi, , (2018), 1-18
2.
GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK KALKINMA: TÜRKİYE VE KOSOVA’DA KOBİLER İÇİN DEVLET DESTEKLERİ
ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC GROWTH: GOVERNMENT SUPPORTS FOR SMEs IN TURKEY AND KOSOVA
Mustafa Boz, Assoc. Prof. Dr. Mustafa BOZ1 Ph.D. Veli LECAJ2
sbedergi, , (2018), 19-39
3.
İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİNDE LİDERLİK
LEADERSHIP IN CRISIS MANAGEMENT IN BUSINESS
PELİN VARDARLIER, Barış KILINÇ Pelin VARDARLIER
sbedergi, , (2018), 40-63
4.
RELATIONSHIP BETWEEN ALEXITHYMIA AND CHILDHOOD ABUSE IN A SAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS
RELATIONSHIP BETWEEN ALEXITHYMIA AND CHILDHOOD ABUSE IN A SAMPLE OF UNIVERSITY STUDENTS
Özge Erel, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Belma Gölge Doktora Öğrencisi Özge Erel Doktora Öğrencisi Ece Arslanoğlu
sbedergi, , (2018), 64-83
5.
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMENLERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF EARLY CHILDHOOD CHILDREN’S EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS WITH RESPECT TO SOME TRAITS OF THEIR TEACHERS
Sare TÜRKMEN, Sare TÜRKMEN, Saide ÖZBEY
sbedergi, , (2018), 84-110
6.
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ VE SINAV KAYGISI (İSTANBUL-ZEYTİNBURNU İLÇESİ ÖRNEĞİ)
SCHOOL FAILURE REASONS AND TEST ANXIETY (EXAMPLE OF ISTANBUL-ZEYTINBURNU DISTRICT)
M. Hülya Ünal-Karagüven, M. Hülya Ünal-Karagüven
sbedergi, , (2018), 111-143
7.
TAHSİN NÂHİD’İN TİYATROLARI
THEATERS OF TAHSİN NAHİD
Kazım Çandır, ÖĞR. GÖR. DR. KAZIM ÇANDIR
sbedergi, , (2018), 144-169
8.
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KÜRESEL KRİZ SONRASI FİNANSAL İSTİKRARIN YENİDEN TESİSİ VE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR
RE-ESTABLISHMENT OF FINANCIAL STABILITY IN THE TURKISH ECONOMY AFTER THE GLOBAL CRISIS AND MACROPRUDENTIAL POLICIES
ömer emirkadı, ömer emirkadı
sbedergi, , (2018), 170-187
9.
OKUL ÖNCESI DÖNEMI ÇOCUKLARI IÇIN BILGISAYAR PROGRAMLAMA
Computer Programming for Preschool Children
Büşra Somuncu, Büşra Somuncu Durmuş Aslan
sbedergi, , (2018), 188-210
10.
ORTA ASYA VE AB DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME
EMPIRICAL ANALYSIS ON FOREIGN TRADE RELATIONS BETWEEN CENTRAL ASIA AND EU
Zeliha Can Ergün, Yağmur Sağlam, Ayşegül Çimen, Zeliha Can Ergün
sbedergi, , (2018), 211-224
11.
BÖLGESEL FARKLILIKLARIN GİDERİLMESİNDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
REGİONAL DEVELOPMENT AGENCİES ON ELİMİNATİON OF REGİONAL DİSPARİTİES AND THE CASE OF TURKEY
Zeki Yılmaz, Zeki Uılmaz, Sultan Şen
sbedergi, , (2018), 225-251
12.
İLMİHAL KİTAPLARININ TÜRK DİLİ AÇISINDAN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF CATECHİSM BOOKS IN TERMS OF HISTORY OF TURKİSH LANGUAGE
ebubekir eraslan, Öğr.Gör.Ebubekir ERASLAN
sbedergi, , (2018), 252-259
13.
LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI SÜRECİNDE VE SONRASINDA MUSUL
MOSUL IN THE PERIOD OF LAUSANNE PEACE TREAT AND AFTERWARDS
ABDULLAH ERDOĞAN, ABDULLAH ERDOĞAN
sbedergi, , (2018), 260-275
14.
KORUNMAYA MUHTAÇ OLAN ÇOCUKLARIN VE AİLESİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇOCUKLARIN AKRAN İLİŞKİLERİ İLE AHLAKİ DEĞER YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMES
AN ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN PEER RELATIONSHIPS AND MORAL VALUES OF CHILDREN WHO ARE IN NEED OF PROTECTION AND CHILDREN LIVING WITH THEIR PARENTS
Elif Yorgun Yasar, Elif YORGUN YASAR Saide ÖZBEY
sbedergi, , (2018), 276-297
15.
CAHİT SITKI TARANCI’DA FİZİKİ ENDİŞE VE BU ENDİŞENİN BERABERİNDE GETİRDİĞİ MEMNUNİYETSİZLİK
CAHIT SITKI TARANCI BROUGHT THIS PHYSICAL CONCERNS and WE'RE CALLED BAPTISTS in ACCOMPANYING DISCONTENT
abdullah acehan,
sbedergi, , (2018), 298-320
16.
ARAPGİR YÖRESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER
SOME DETERMINATIONS IN ARAPGİR REGION’S TURKISH FOLK MUSIC
SERTAN DEMİR, SERTAN DEMİR
sbedergi, , (2018), 321-336
17.
NEO-HİTİT KENT DEVLETİ GURGUM'UN ERKEN DEMİR ÇAĞI KRAL HEYKELLERİ
EARLYIRON AGE KİNGSCULPTURES OF GURGUMTHE NEO-HİTTİTE CİTY STATE
Çağlar Akdağ, Çağlar Akdağ
sbedergi, , (2018), 337-360
18.
ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLEŞİMLİ İLETİŞİM ORTAMLARININ GÖZETİM KAPASİTESİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARI
THE AWARENESS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS ON THE SURVEILLANCE CAPACITY OF THE INTERACTIVE MEDIA
Elif Gizem Uğurlu, Elif Gizem UĞURLU
sbedergi, , (2018), 361-381
19.
TÜRK HEYKEL SANATI: OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDAN CUMHURİYET’İN İLK YILLARINA
“Turkish Sculpture” from the Ottoman Empire through the early years of the Republic
Ayça Tufan, Ayça TUFAN
sbedergi, , (2018), 382-392
20.
12 EYLÜL DARBESİ VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
ASSESSMENT THROUGH THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE EUROPEAN UNION-TURKEY DURING 12TH SEPTEMBER COUP D’ETAT AND 15TH JULY COUP ATTEMPT
Ekrem Yaşar Akçay, Ekrem Yaşar AKÇAY
sbedergi, , (2018), 393-414
21.
COĞRAFYA MAHKUMLARI: DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ON HARİTA
PRISONERS OF GEOGRAPHY: TEN MAPS THAT EXPLAIN EVERYTHING ABOUT THE WORLD
RECEP BAYDEMİR, Recep Baydemir
sbedergi, , (2018), 415-422