Yayın hayatına 2017 yılında başlayan SBedergi yılda iki kez elektronik olarak yayınlanmakta ve sosyal bilimlerin tüm alanlarından yayın kabul etmektedir.