Türk-Fransız Hukuk Dilinde Mahkeme Kararı Anlamına Gelen Terimler Ve Çevirilerinde Karşılaşılan Eşdeğerlik Sorunları
Terms That Mean Judicial Decision In Turkish-French Legal Languages And The Problems Encountered While Translating Them

Author : NESRİN DELİKTAŞLI -Nesrin Deliktaşlı
Number of pages : 64-84

Abstract

Hukuk dilini ve metinlerini farklı kılan en önemli özellik alana özgü terimlerin kullanılmasıdır. Bu terimler çeviri sürecinde çevirmene sorun yaratmaktadır. Terimlerin anlamsal olarak birbirine çok yakın olması, bazı terimlerin erek dilde karşılığının olmaması çevirmenlerin çeviri sürecinde karşılaştıkları önemli sorunlardan biridir. Türk ve Fransız hukuk dilinde mahkeme kararı anlamına gelen birden fazla terim kullanılmaktadır. Her iki dil çifti arasında yapılan çevirilerde bu terimlerin nasıl çevrilmesi gerektiği konusunda sorunlarla karşılaşılmaktadır. Sözlüklerde verilen karşılıklar genellikle birbirine çok yakın ya da aynı olduğu için çeviride eşdeğerlik sorunu yaşanmaktadır. Araştırmada her iki dilde mahkeme kararı anlamına gelen terimler tanımlanmış, her iki ülkenin yargı sistemi hakkında bilgi verilmiş ve hangi mahkeme kararı için hangi terimin kullanıldığı, çeviride eşdeğerinin hangi terim olması gerektiği ayrıntılı olarak incelenmiştir. Alan araştırması yapmaksızın sadece sözlüklerde verilen karşılıklara göre çeviri yapılmasının yaratabileceği olası sorunlar ele alınmıştır. Terimlerin yakın anlamlı olmaları nedeniyle çeviri sürecinde çevirmene yarattığı sorunlar tartışılmış, bu sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Türk hukuk dili, Fransız hukuk dili, hukuk terimleri, çeviri, çeviride eşdeğerlik

Read: 3,746

Download: 1,667