CAHİT SITKI TARANCI ve CİNSELLİK
CAHIT SITKI TARANCI and SEXUALITY

Author : Abdullah Acehan
Number of pages : 150-177

Abstract

Türk edebiyatı içinde yer alan edebiyatçıların muhtelif özellikleri vardır. Bazıları bu sahip oldukları özelliklerini kalemleri vasıtasıyla eserlerine yansıtırken bazıları ise daha içe kapanık olabiliyorlar. İşte hislerini, duygularını eserlerine yansıtan edebiyatçılardan birisi de Cahit Sıtkı Tarancı’dır. Cahit Sıtkı’nın gerek kaleme aldığı eserlerinde, gerek yazdığı mektuplarında gerekse ona yazılan mektuplarda cinsellikle ilgili ipuçlarına rastlanılmaktadır. Aşırı bir seviyede olmasa da Tarancı’da cinsel objeler, duygular vardır. İnsanoğlunun dünyaya geldiği günden beri var olan bu duygunun şairde de yer alması da son derece doğaldır. Bu çalışmada Tarancı’nın muhtelif eserlerinden hareketle, onda var olduğu düşünülen cinsellik konusu ele alındı. Bu konu işlenirken de sadece onun değil ona ve onun hakkında yazılan muhtelif kaynaklardan da istifade edildi. Sonuç bölümünde yapılan değerlendirmeden sonra faydalanılan kaynaklar sıralandı.

Keywords

Cahit Sıtkı Tarancı, Edebiyat, Şiir, Cinsellik

Read: 3,769

Download: 1,603