CAHİT SITKI TARANCI ve CİNSELLİK

Author:

Number of pages: 150-177
Year-Number: 2019-4

Abstract

Türk edebiyatı içinde yer alan edebiyatçıların muhtelif özellikleri vardır. Bazıları bu sahip oldukları özelliklerini kalemleri vasıtasıyla eserlerine yansıtırken bazıları ise daha içe kapanık olabiliyorlar. İşte hislerini, duygularını eserlerine yansıtan edebiyatçılardan birisi de Cahit Sıtkı Tarancı’dır. Cahit Sıtkı’nın gerek kaleme aldığı eserlerinde, gerek yazdığı mektuplarında gerekse ona yazılan mektuplarda cinsellikle ilgili ipuçlarına rastlanılmaktadır. Aşırı bir seviyede olmasa da Tarancı’da cinsel objeler, duygular vardır. İnsanoğlunun dünyaya geldiği günden beri var olan bu duygunun şairde de yer alması da son derece doğaldır. Bu çalışmada Tarancı’nın muhtelif eserlerinden hareketle, onda var olduğu düşünülen cinsellik konusu ele alındı. Bu konu işlenirken de sadece onun değil ona ve onun hakkında yazılan muhtelif kaynaklardan da istifade edildi. Sonuç bölümünde yapılan değerlendirmeden sonra faydalanılan kaynaklar sıralandı.

Keywords

Abstract

Literature writers in Turkish literature have various characteristics. Some of these features reflect their properties through their works, while others are more introverted. Here is one of the writers who reflect his feelings and feelings in his works are Cahit Sitki Taranci. Cahit Sitki's clues, as well as the clues about her sexuality, are found in the letters she writes in her letters and in her letters. There are sexual objects and emotions in Taranci. It is natural that this feeling, which has existed since the birth of mankind, has taken place in the poet. In this study, based on the various works of Taranci, the subject of sexuality, which was thought to have existed in it, was discussed. This topic is not only his own and it was benefited from various sources written about him. After the evaluation of the results, the sources used were listed.

Keywords