GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN BABALIK OLGUSU VE AİLE POLİTİKALARINA ETKİSİ:2010-2019 YILLARI ARASINDA OECD ÜLKELERİ BABALIK İZNİ ARAŞTIRMASI

Author:

Number of pages: 45-63
Year-Number: 2019-4

Abstract

Aile üyelerinin her ikisinde çalıştığı aileler günümüzde gittikçe çoğalmaktadır. Ancak toplumsal cinsiyet rolü olarak kadınlara yüklenen rollerin devam ettiği görülmektedir. Babalık kavramı ve babanın rolleri ise geçmişten günümüze değişerek gelmiştir. Geleneksel babalık görünümünden modern babalık görünümüne geçiş olmuş ve babaların hane içi görevlerde ve çocuk bakımında aktif rol aldığı görülmeye başlanmıştır. Ülkelerin babalara yönelik izin politikalarına bu değişimden etkilenmiş ve değişimi hızlandırmak yönünde katkı sağlamıştır. Toplumsal yapıdaki değişimlerin babaların aile içi görev paylaşımına eşit oranda katkı sağlamasını sağlayacak babalık izni politikalarının daha eşitlikçi hale gelmesi ve geleneksel aile yapısının değişmesi uluslararası sözleşmeler ve tavsiye kararları ile desteklenmesi halinde gelişim göstermektedir.

Keywords

Abstract

The families in which both family members work are increasingly growing. However, it is observed that the duties and responsibilities of the households assigned to women as gender roles continue. The concept of paternity and the roles attributed to the father have changed from past to present. From the traditional paternity view to the modern paternity view, fathers started to play an active role in household duties and child care. It has been affected by the change in the permission policies of the countries for fathers and has contributed to accelerate the change. Paternity leave policies, which will enable changes in social structure to contribute equally to fathers' sharing of duties in the family, are developing in a more equitable manner and the change in traditional family structure is supported by international agreements and recommendations.

Keywords