GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN BABALIK OLGUSU VE AİLE POLİTİKALARINA ETKİSİ:2010-2019 YILLARI ARASINDA OECD ÜLKELERİ BABALIK İZNİ ARAŞTIRMASI
PAST AND PRESENT POLİCY FOR CHANGİNG THE EFFECT OF PATERNİTY CASE OF FAMİLY: 2010-2019 YEARS OF RESEARCH AMONG OECD COUNTRİES PATERNİTY LEAVE

Author : Damla Akarsu
Number of pages : 45-63

Abstract

Aile üyelerinin her ikisinde çalıştığı aileler günümüzde gittikçe çoğalmaktadır. Ancak toplumsal cinsiyet rolü olarak kadınlara yüklenen rollerin devam ettiği görülmektedir. Babalık kavramı ve babanın rolleri ise geçmişten günümüze değişerek gelmiştir. Geleneksel babalık görünümünden modern babalık görünümüne geçiş olmuş ve babaların hane içi görevlerde ve çocuk bakımında aktif rol aldığı görülmeye başlanmıştır. Ülkelerin babalara yönelik izin politikalarına bu değişimden etkilenmiş ve değişimi hızlandırmak yönünde katkı sağlamıştır. Toplumsal yapıdaki değişimlerin babaların aile içi görev paylaşımına eşit oranda katkı sağlamasını sağlayacak babalık izni politikalarının daha eşitlikçi hale gelmesi ve geleneksel aile yapısının değişmesi uluslararası sözleşmeler ve tavsiye kararları ile desteklenmesi halinde gelişim göstermektedir.

Keywords

aile, politika, babalık, babalık izni, ebeveyn izni

Read: 3,115

Download: 958