VEDİK MATEMATİĞİ BAŞARISININ PROBLEM ÇÖZME TUTUMLARINA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 118-131
Year-Number: 2019-4

Abstract

Vedik matematiği tarihi sistematik Hint matematiğine verilen addır. Ve 16 asli kelime problemi ve 13 alt özdeyişten oluşur. Dört işlemde, karekök bulmada, özdeşliklerde, bölme kurallarında, ondalıklı tekrarlarda ve daha birçok yerde işlemlerde farklı bir bakış açısı ve kolaylıklar sağlar. Araştırmada “Populer matematik” dersinde Vedik matematiği 4 hafta boyunca anlatıldıktan sonra problem çözme tutum ölçeği (çanakçı, 2008), ve araştırmacıların hazırladığı vedik başarı testi 61 aday matematik öğretmenine uygulandı. Tutum bağımlı değişken ve başarı bağımsız değişken olarak düşünülen hipotezin reddedildiği ANCOVA testi ile gözlemlendi. Kontrol edilen değişken önceki genel not ortalamasıydı. Kısaca, beklenildiğinin aksine genel başarı düzeyi kontrol edildiğinde Vedik başarısının problem çözme tutumuna etki etmediği gözlemlendi.

Keywords

Abstract

Vedic Mathematics is the systematic ancient Hindu Mathematics system. It is composed of 16 main sutra and 13 sub sutras. In basic operations, finding roots, equations, division rules, repeating decimals, and in many other places, it gives a different vision and easiness. In this study, throughout for four weeks vedic Mathematics was taught. Then 61 preservice mathematics teachers taking this course are given measure of attitudes towards problem solving (Canakcı, 2008), and Vedic Mathematics achievement test. Here, attitude measure was dependent variable, and Vedic Mathematics achievement was independent variable with GNO as the control variable. ANCOVA test results showed that Vedic Mathematics achievement did not affect attitudes towards problem solving when general achievement is controlled.

Keywords