Herşey Dahil Otellerdeki Satınalma Yöneticilerinin Satınalma Davranişlarını ve Kararlarını Etkileyen Faktörler
Factors Affecting the Purchasing Behaviors and Decisions of Purchasing Managers in All Inclusive Hotels

Author : Salih Tellioğlu - Mehmet ETLİOĞLU
Number of pages : 132-149

Abstract

Günümüzde oteller zorlu rekabet ortamında varlıklarını sürdürmek ve karlılıklarını artırmak amacıyla farklı pazarlama teknikleri uygulamaktadırlar. Bu tekniklerden birisi de herşey dahil sistemidir. Herşey dahil sistemi ile ürün ve hizmetlerde çeşitliliğin ve miktarın her geçen gün daha da artması, satınalma biriminin öneminin giderek artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, işletmelerin karlılığı etkin ve verimli bir satınalma yönetimi ile artacaktır. Bu sebepten dolayı işletmelerde önemli bir görevi icra eden satın alma yöneticilerinin çalıştıkları işletmelerin kar/zarar dengesinde ve hizmet performasında önemli görev ve sorumlulukları mevcuttur. Doğru yer ve zamanda, istenilen miktar ve kalitede, istenilen şartlarda ürünlerin tedarik edilmesi tedarik zincirinin doğru yönetilmesini sağlayacaktır. Satınalma yöneticilerinin bu görevlerine doğru bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak en önemli etken doğru tedarikçiyi seçmesidir. Bu bağlamda satınalma yöneticilerinin tedarikçi seçerken satınalma davranışlarını ve kararlarını etkileyecek kriterler çalıştıkları işletmenin hizmet kalitesi açısından stratejik öneme sahiptir. Çalışma, Alanya’da her şey dahil sistemi uygulayan 133 otel satın alma personeli ile yüz yüze ve online anket gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak herşey dahil sistemini uygulayan otel satın alma yöneticilerinin satın alma davranışlarını etkileyen 7 boyut 26 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir.

Keywords

Herşey Dahil Sistemi, Satınalma, Tedarikçi Seçimi, Satınalma Davranışları

Read: 3,747

Download: 1,662