Herşey Dahil Otellerdeki Satınalma Yöneticilerinin Satınalma Davranişlarını ve Kararlarını Etkileyen Faktörler

Author:

Number of pages: 132-149
Year-Number: 2019-4

Abstract

Günümüzde oteller zorlu rekabet ortamında varlıklarını sürdürmek ve karlılıklarını artırmak amacıyla farklı pazarlama teknikleri uygulamaktadırlar. Bu tekniklerden birisi de herşey dahil sistemidir. Herşey dahil sistemi ile ürün ve hizmetlerde çeşitliliğin ve miktarın her geçen gün daha da artması, satınalma biriminin öneminin giderek artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, işletmelerin karlılığı etkin ve verimli bir satınalma yönetimi ile artacaktır. Bu sebepten dolayı işletmelerde önemli bir görevi icra eden satın alma yöneticilerinin çalıştıkları işletmelerin kar/zarar dengesinde ve hizmet performasında önemli görev ve sorumlulukları mevcuttur. Doğru yer ve zamanda, istenilen miktar ve kalitede, istenilen şartlarda ürünlerin tedarik edilmesi tedarik zincirinin doğru yönetilmesini sağlayacaktır. Satınalma yöneticilerinin bu görevlerine doğru bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak en önemli etken doğru tedarikçiyi seçmesidir. Bu bağlamda satınalma yöneticilerinin tedarikçi seçerken satınalma davranışlarını ve kararlarını etkileyecek kriterler çalıştıkları işletmenin hizmet kalitesi açısından stratejik öneme sahiptir. Çalışma, Alanya’da her şey dahil sistemi uygulayan 133 otel satın alma personeli ile yüz yüze ve online anket gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak herşey dahil sistemini uygulayan otel satın alma yöneticilerinin satın alma davranışlarını etkileyen 7 boyut 26 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, hotels use different marketing techniques in order to maintain their existence and increase their profitability in a challenging competitive environment. One of these techniques is the all-inclusive system. With the all-inclusive system, the increase in the variety and quantity of products and services puts the emphasis on purchasing and managing. In addition, profitability of the enterprises increases with an effective and efficient purchasing management. For this reason, purchasing managers who perform an important role in the enterprises have important duties and responsibilities in the profit / loss balance and service performance of the enterprises they work for. Procurement of products at the right place and time, at the desired quantity and quality, under the desired conditions will ensure the right management of the supply chain. The most important factor that will enable purchasing managers to fulfill these duties correctly is to choose the right supplier. In this context, the criteria that will affect purchasing managers' purchasing behaviors and decisions when choosing suppliers are strategically important in terms of service quality of the enterprise they work for. The survey was conducted face-to-face and online survey with 133 hotel purchasing personel who implemented all-inclusive system in Alanya. As a result, a scale consisting of 7 dimensions and 26 items affecting the purchasing behavior of hotel purchasing managers applying the all-inclusive system was developed.

Keywords