ORHAN KEMAL’İN “BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE” ADLI ESERİNDE GÖÇ OLGUSU VE ÖTEKİ

Author:

Number of pages: 57-72
Year-Number: 2019-5

Abstract

Bu çalışmada Orhan Kemal’in “Bereketli Topraklar Üzerinde” adlı eserinde, göç olgusunun nasıl işlendiği ve aktarıldığı ayrıca göç sonucu gerçekleşen “ötekileştirmenin” boyutu-kapsamı irdelenecektir. 1950’li yıllarda sanayileşmenin hızlanması, köyden kente göçün başlaması ve özellikle de üretim merkezlerinden birisi olan ve iç göç talebinin en yoğun olduğu Çukurova bölgesine göç edenlerin dramı incelenecektir. 1950’li yılların Türkiye’sinin eserde nasıl işlendiği, ekonomik sıkıntılar sonucu göç etmeye mecbur kalan kitlelerin, sanayileşme sürecinde hangi olumsuz durumlara maruz kaldıkları, neden ve nasıl ötekileştirildikleri sosyolojik eleştiri bağlamında tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

In this study, in the work of Orhan Kemal’s “On Fertile Lands” how the migration phenomenon is handled and the extent of alienation will be probed. Acceleration of the industrialisation in the 1950’s, beginning of the migration from village to city and the tragic event of the migrants, migrating to Çukurova Region, especially being one of the production line and having the heaviest demand to internal migration, will be examined. How handled 1950’s Turkey in the work, to which negative situations the migrants, who are forced to migrate as a consequence of economic trouble, are exposed in the process of industrialisation, why and how the migrants are marginalised, will be determined in the context of sociological criticism.

Keywords