TÜRKİYE TÜRKÇESİ İÇİN DÜZENLENMİŞ AFAZİ DİL TESTLERİNİN EŞDEĞERLİĞİ

Author:

Number of pages: 73-108
Year-Number: 2019-5

Abstract

Afazi, beyinde hasar ya da lezyon sonucu ortaya çıkan, konuşmanın anlamlandırılması ve üretiminin bozulmasına ya da tamamen yitimine yol açan edinilmiş bir dil ve konuşma bozukluğudur. Beyin hasarı geçirmiş olan hastanın afazi olup olmadığını ve afazi varsa afazinin hangi türünün görüldüğünü anlamak için çeşitli testler geliştirilmiştir. Farklı dil konuşucusu afazili bireyler için farklı testler uygulamak dilin toplumsal ve kültürel yönü, her dilin kendine özgü tipolojik farklılıkları nedeniyle bir gerekliliktir. Farklı dillerden Türkçeye çevrilmiş testlerin dilin toplumsal ve kültürel yönü ile birebir örtüşmesi zor olacağından testin yüksek oranda anlamlı sonuçlar verme ihtimalinin yüksek olmayacağı düşünülmektedir. Gülhane Afazi Testi, Afazi Dil Değerlendirme Testi ve Ege Afazi Dil testi olmak üzere Türkiye’de standardizasyon çalışması yapılmış üç adet özgün afazi testi bulunmaktadır. Çalışmanın amacı Türkiye Türkçesi için üretilmiş bu üç afazi testi arasındaki benzerlik ve farklılıkları saptayarak eşdeğerliğini sağlamaktır.

Keywords

Abstract

Aphasia is a language and speech disorder, which usually occurs due to damage resulting in lesions located in the left hemisphere. Aphasia is an acquired language and speech disorder, which leads to language disturbance or loss of language comprehension and/or production of speech. Several tests have been developed to determine if the patient, suffering from brain injury, has aphasia and if so what subtype it is. Applying original tests for different language speakers is inevitable due to the unique systematicity, i.e. familial distinctiveness, typological difference etc. Translating a test, scale or battery from English into Turkish and studying its reliability and validity in the target language does not make the measurement of a particular condition ‘reliable’ or ‘valid’ because of inherent properties of any language. Thus original tests are required for diagnostic purposes, in particular for language specific impairments. Today we have three original tests developed in Modern Turkish to test aphasia and to diagnose its subtypes, such as the Gülhane Aphasia Test-2, the Language Assessment Test for Aphasia, and the Ege Aphasia Test. The aim of this study is to establish equivalency across each standardised test, enabling the language pathologist, to discard the other two reducing their work to only one test.

Keywords