CAM UÇURUM MU? MOBBİNG Mİ? CAM UÇURUM: CEHENNEME GİDEN YOL

Author:

Year-Number: 2020-6
Number of pages: 26-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak incelenen bir konu olan mobbing ile yeni bir kavram olan cam uçurum arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Mobbing, iş dünyasına katıldıkları andan itibaren kadın yöneticilere psikolojik baskı, taciz, iftira, ima, hakaret vb. uygulamak için uygulanır. Cam uçurum ise, işletmenin kötü, kriz, riskli ve olumsuz olduğu durumlarda, normal şartlar altında üst düzey yönetim pozisyonlarına atanamayan kadın yöneticilerin atanmasını ifade eder. Araştırmaya göre, mobbing sürecin ilk adımıdır ve cam uçurum ise sürecin son adımıdır. Mobbingin sürecin ilk adımı olması ve cam uçurumun ise sürecin son adımı olması bu çalışmanın odak noktasıdır. Ayrıca çalışmanın çok bilinen bir kavram olan mobbing ve literatüre yeni giren cam uçurum kavramını birlikte ele almasından dolayı özgün niteliktedir. Bu çalışma bir derleme çalışmasıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to explain the relationship between mobbing, which is a widely studied subject, with the glass cliff, which is a new concept, yet. Mobbing is applied to women managers from the moment they take part in business, to apply psychological pressure, harassment, slander, imply, insult, etc. The glass cliff refers to the appointment of female managers who cannot be appointed to senior management positions under normal circumstances when is bad, crisis, risky and negative. According to the research, mobbing is the first step of the process and the glass abyss is the last step of the process. The focus of this study is that mobbing is the first step of the process and the glass abyss is the last step of the process. In addition, mobbing, a well-known concept of the study, and new glass entering the literature is unique in that it deals with the concept of glass abyss. This study is a compilation study. A work is a compilation work.

Keywords