MEDYADA ‘SAĞLIKLI’ SAĞLIK HABERCİĞİ: KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
'HEALTHY' HEALTH COMMUNITY IN THE MEDIA: A CORONAVIRUS (COVID-19) EVALUATION ON THE SPECIAL

Author : Seçil Utma
Number of pages : 99-121

Abstract

Yeniliklerin yayılmasında ve duyurulmasında en etkili araçlardan biri olan medya, sağlık konulu bilgi ve yeniliklerin geniş hedef kitlelere ulaştırılmasında da bir eğitim aracı olarak işlev görmektedir. Basında giderek daha sık yer alan sağlık haberleri ile birey ve toplumu sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek mümkün olabileceği gibi, verilen bilgiler eksik ya da yanlış yönlendirmeye uygun ise tehlikeli hale dönüşebilmektedir. Sağlık haberciliğinin profesyonel anlamda yapılması birçok alanla kıyaslandığında daha büyük önem taşımakta, yanlış bilgileri içeren enformasyon halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.“Sağlıklı” sağlık haberciliği yapmanın yolu kamuyu ilgilendiren konulara ilişkin enformasyonu; etik ilkeler çerçevesinde doğru, objektif bir şekilde topluma ulaştırmaktan geçmektedir. Özellikle tüm dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs (COVID-19) salgını gibi kriz dönemlerinde halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede hazırlanan çalışmamızda sağlık haberciliği üzerinde durularak, medyada ‘sağlıklı’ sağlık haberciliği yapılması konusu Koronavirüs salgını özelinde değerlendirilerek, çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

Medya, Sağlık Haberciliği, Salgın, Koronavirüs.

Read: 1,074

Download: 378