MEDYADA ‘SAĞLIKLI’ SAĞLIK HABERCİĞİ: KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2020-6
Number of pages: 99-121
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeniliklerin yayılmasında ve duyurulmasında en etkili araçlardan biri olan medya, sağlık konulu bilgi ve yeniliklerin geniş hedef kitlelere ulaştırılmasında da bir eğitim aracı olarak işlev görmektedir. Basında giderek daha sık yer alan sağlık haberleri ile birey ve toplumu sağlıkla ilgili konularda bilgilendirmek mümkün olabileceği gibi, verilen bilgiler eksik ya da yanlış yönlendirmeye uygun ise tehlikeli hale dönüşebilmektedir. Sağlık haberciliğinin profesyonel anlamda yapılması birçok alanla kıyaslandığında daha büyük önem taşımakta, yanlış bilgileri içeren enformasyon halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.“Sağlıklı” sağlık haberciliği yapmanın yolu kamuyu ilgilendiren konulara ilişkin enformasyonu; etik ilkeler çerçevesinde doğru, objektif bir şekilde topluma ulaştırmaktan geçmektedir. Özellikle tüm dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs (COVID-19) salgını gibi kriz dönemlerinde halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede hazırlanan çalışmamızda sağlık haberciliği üzerinde durularak, medyada ‘sağlıklı’ sağlık haberciliği yapılması konusu Koronavirüs salgını özelinde değerlendirilerek, çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The media, which is one of the most effective tools for spreading and announcing innovations, also functions as an educational tool in delivering health-related information and innovations to wide target audiences. It is possible to inform the individual and the society on health-related issues, which are increasingly reported in the press, and can become dangerous if the information provided is incomplete or misleading. Comparing health journalism professionally is of great importance compared to many fields, information containing false information can have serious consequences for public health. The way to do “healthy” health reporting is information on the issues that concern the public; It passes through delivering to the society in an accurate and objective manner within the framework of ethical principles. Especially in times of coronavirus (COVID-19) epidemic that deeply affects the whole world, accurate information of the public is of great importance for public health. In our study prepared within this framework, by focusing on health journalism, the issue of 'healthy' health journalism in the media was evaluated specifically for the coronavirus epidemic and solutions were proposed

Keywords