BİR GERİ KAZANIM MODELİ: İLERİ DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE ÜRÜN TASARIMI
A RECOVERY MODEL: PRODUCT DESING WITH UPCYCLING METHOD

Author : Ece Demir -Doç. Ayça Tufan
Number of pages : 135-150

Abstract

İnsanların tüketim alışkanlıkları nedeniyle yenilenemeyen kaynakların hızla tüketildiği bir dönemdeyiz. Bu tüketim alışkanlığı çevre sorunlarına sebep olarak insan ve toplum sağlığına zarar vermeye başlamıştır. Kaynakların korunması bağlamında atıkların geri kazanımı oldukça önem kazanmaktadır. Tüketim sonrası ortaya çıkan atıkların geri kazanımı birkaç yöntemle sağlanmaktadır. Yöntemlerden çoğunda endüstriyel işlem uygulanarak az da olsa enerji harcanırken, ‘ileri dönüşüm’ için enerji tüketimi söz konusu değildir. Fakat endüstriyel işlem gerektirmese bile atıkların bir yerden başka bir yere taşınması veya depolanması bile kaynakların kullanımı ile mümkündür. Bu nedenle atıkların yerinde değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Yerinde değerlendirme ise ancak ‘ileri dönüşüm’ yöntemi ile mümkün olmaktadır. Yeni bir kavram olması nedeniyle ‘ileri dönüşüm’, günümüzde çok az kişi tarafından bilindiği için yeterince kullanılmamaktadır. Bu çalışmada ‘ileri dönüşüm’ yöntemi ile ürün tasarımına örnek verilerek, ileri dönüşüm bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Keywords

Geri kazanım, atık, ileri dönüşüm, tasarım

Read: 1,552

Download: 861