İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİNİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORLARINA ETKİSİ: BİST'DE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 24-48
Year-Number: 2020-7

Abstract

Bu çalışmada, Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 570 İşletmenin Sürekliliğinin bağımsız denetçi raporlarına etkisi incelenmiştir. Bu bağlamda, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören bazı şirketlerin bağımsız denetçi raporlarında işletmenin sürekliliğine dair açıklamalar incelenmiştir. İlgili dönemde hangi koşul ve olayların işletmenin sürekliliği açısından denetçinin görüşlerine etki ettiği ele alınmıştır. Çalışmanın amacı işletmenin sürekliliğinin bağımsız denetim görüşlerine ve bağımsız denetçi raporlarına etkisini ortaya koyarak konuyla ilgilenilenlere fikir vermektir.

Keywords

Abstract

In this study, the effect of Independent Standard on Auditing (ISA) 570 “Going Concern” on independent auditor reports was examined. In this context, the explanations about the Going Concern are examined in the independent auditor's reports of some companies traded on Borsa Istanbul (BIST). In the relevant period, the conditions and events affected the auditor's views in terms of the Going Concern. The aim of the study; to reveal the effect of the Going Concern on independent audit opinions and independent auditor reports and to give an idea to those concerned.

Keywords