MEDİKAL TURİZMDE KADIN SAĞLIĞI

Author:

Number of pages: 116-128
Year-Number: 2020-7

Abstract

Yaşadıkları ülke dışındaki ülkelere tedavi ve bakım amacıyla yapılan seyahat faaliyetlerini içeren medikal turizm, sağlık ve turizm kavramlarının birleşmesinde ortaya çıkmış bir kavramdır. Son yıllarda medikal turizm ile yapılan seyahatler artmaya başlaması ile ülkelerin oldukça dikkatini çekmiştir. Bu nedenle birçok gelişmekte olan ülke medikal turizme yatırım yaparak medikal turistleri kendi ülkelerine çekmeyi amaçlamaktadırlar. Dünyada yılda ortalama 14-16 milyon medikal turist seyahat etmektedir.  Medikal turizm seyahatleri içinde de önemli bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların özellikle estetik cerrahi, tüp bebek tedavisi, gastrik bypass, kürtaj ve doğum seyahat ettikleri bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı ilgili literatür bağlamında medikal turizm kapsamında seyahat eden kadınların yaptıkları tedavileri ve bunların sebeplerini incelemektedir.

Keywords

Abstract

Medical tourism, which includes travel activities for treatment and care purposes to countries other than their country of residence, is a concept that emerged from the combination of health and tourism concepts. In recent years, with the increase of travel with medical tourism, it has attracted the attention of countries. For this reason, many developing countries aim to attract medical tourists to their countries by investing in medical tourism. An average of 14-16 million medical tourists travel around the world annually. Women constitute an important part of medical tourism travels. It is known that women travel especially for plastic surgery, IVF treatment, gastric bypass, abortion and childbirth. The aim of this study is to examine the treatments performed by women traveling under medical tourism in the context of the relevant literature and their reasons.

Keywords