SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARININ YAPAN VE UĞRAYAN AÇISINDAN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-9
Number of pages: 181-203
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siber zorbalık bugünün en popüler ve araştırmacıların ilgisini en çok çeken konular arasında yer almaktadır. Gelişen internet ve bilgi teknolojileri ve bu teknolojilere ulaşımın ve sahip olmanın maliyetinin giderek azalması, kişilerin çok daha fazla internette vakit geçirmelerine neden olmaktadır. Siber zorbalık davranışının hem yapan hem de uğrayan açısından değerlendirildiği bu çalışmada ilgili literatür için önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 549 kişiden online anket yöntemiyle toplanan veriler neticesinde kişilerin internette ve sosyal medyada geçirdikleri sürenin siber zorbalık gösterme eğilimlerini arttırdığı, siber zorbalığa en çok kadınların uğradığı, erkeklerinse siber zorbalık göstermede kadınlardan daha önde olduğu bulunmuştur. Ayrıca literatürde gelirle ilişkisine pek rastlanmayan siber zorbalık davranışları, bu çalışmada gelir ve siber zorbalık arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. En çok 15-24 yaş grubunun zorba davranışlar sergilediği, siber zorbalığa uğrayanlar arasında 45-54 yaş grubunun da olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu ise interneti kullanım amaçları ile siber zorbalığa maruz kalma veya siber zorbalık gösterme arasında pozitif ve anlamlı ilişkilere rastlanmış olmasıdır. Ders çalışma/ödev hazırlama ile güncel gündem haberlerini takip edenlerin siber zorbalığa en az uğrayan kişiler olduğu bu araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Cyberbullying is one of the most popular and most interesting topic for researchers today. Developing internet and information technologies and decreasing the cost of accessing and owning these technologies cause people to spend more time on the internet. In this study, in which cyberbullying behavior was evaluated in terms of both the doer and the subject, important results were obtained for the related literature. As a result of the data collected from 549 people via online survey method, the time spent on the internet and social media increased their tendency to show cyberbullying. It has been found that women are the victims of cyberbullying, and men are more than women in showing cyberbullying. In addition, cyberbullying behaviors, which are not associated with income in the literature, have been found to be a significant relationship between income and cyberbullying in this study. It has been revealed that 15-24 age group mostly shows bully behavior and 45-54 age group among those who are cyberbullied. In addition, positive and significant relationships were found between the reasons for using the internet and cyberbullying behaviors. In addition, cyberbullying behaviors, which are not associated with income in the literature, have been found to be a significant relationship between income and cyberbullying in this study. It has been revealed that 15-24 age group mostly shows bully behavior and 45-54 age group among those who are cyberbullied. In addition, positive and significant relationships were found between the reasons for using the internet and cyberbullying behaviors. It was revealed as a result of this study that those who follow the current agenda news and study lesson are the ones who least experience cyberbullying.

Keywords