ENGELLİ TURİSTLERİN ZİYARET YERLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-9
Yayımlanma Tarihi: 2021-12-16 16:44:46.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm
Number of pages: 153-180
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada, engelli bireylerin turizm etkinliklerine katılımları sırasında ziyaret yerlerinde karşılaşabilecekleri olası zorlukların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini, Çanakkale’deki turistik ziyaret yerleri oluşturmaktadır. Örnekleme dahil edilen 10 ziyaret yerinde, veriler gözlem tekniği ile boylamsal olarak toplanmıştır. 2016 ve 2020 yılı ağustos aylarında toplanan veriler ayrı ayrı incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.

Çalışmada, ören yerleri ile ilgili olarak 2016 ve 2020 yıllarında yapılan gözlemlerde yeterli gelişme sağlanamamakla birlikte engelsiz turizme yönelik yeni adımlar da tespit edilmiştir. Fiziki durumları gereği, bu ziyaret yerleri engelli bireyler için uygun özellikler taşımamaktadır. Ancak, müzeler -özellikle Çanakkale’de 2018 yılında faaliyete geçen Troya Müzesi- engellilere yönelik tasarım konusunda örnek teşkil edecek niteliktedir. Yine araştırmaya dahil edilen Kilitbahir Kalesi, yedi yıllık bir restorasyonun ardından ‘Tarihe Engelsiz Erişilebilirlik’ projesi kapsamında yapılan düzenlemelerle yeniden açılmıştır.

Çalışma bulgularında, engelli bireylerin turizm etkinliklerine katılımlarında pek çok kısıtlayıcı unsur ile karşılaştıkları görülmüştür. Ancak, araştırmanın verilerinin toplandığı 2016 ve 2020 yılları arasında bu ziyaret yerlerinde dikkat çeken gelişmeler olduğu da açıktır. Özelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ‘Engelliler Destek Programı’ kapsamında Çanakkale Valiliği ile birlikte Tarihi Alan Başkanlığı’nın ilk kez ‘Tarihe Engelsiz Erişebilirlik’ projesi sözleşmesini imzalaması ve uygulamaya koyması umut vaat etmektedir.

Keywords

Abstract

In the study, it is aimed to determine the possible challenges that individuals with disabilities may encounter at the visiting places during their participation in tourism activities. The target population of the study is composed of the touristic visiting places in Çanakkale. Data were collected with the observation technique at 10 visiting places included in the sample. The data collected in August 2016 and 2020 were analyzed both separately and comparatively.

In the study, similar results were obtained in 2016 and 2020 regarding to the archaeological sites. Due to their physical circumstances, these visiting places are not adequate for individuals with disabilities. However, the museums, especially the Troy Museum that started operating in Çanakkale in 2018, set an example with the design for the disabled people. Kilitbahir Castle, which was also included in the research, was reopened with the arrangements made within the context of the “Accessibility to the History” project after a 7-year restoration.

In the findings of the study, it has been observed that individuals with disabilities encounter many restrictive factors in their participation in tourism activities. However, it is also clear that there were remarkable developments in these visiting places between 2016 and 2020 when the data of the research were collected. Particularly, it is promising that the Directorate of Historical Area, together with the Çanakkale Governorship, signed and put into practice the "Accessibility to History without Barriers" project for the first time within the context of the "Disabled Support Program" of the Ministry of Family and Social Policies General Directorate of Disabled and Elderly Services. In order to be able to mention about the unimpeded tourism in the whole region, the current situation of these factors was tried to be exhibit and the regulations to be made were presented in the act of suggestions by supporting with the examples.

Keywords