HERZOG ZİHİNLER ARASINDA ZAMANSIZLAŞIR

Author:

Year-Number: 2021-9
Number of pages: 251-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüze kadar hem edebiyat alanında hem de hayata dair 'zaman'ın yerini keşfetmeye çalışan sayısız edebi akım ve eleştiri olmuştur. ‘Zaman’ konusu, liberal hümanizmin ilk on ilkesinde de yer alan 'zamansızlık' temasının bir metin üzerinden ne anlama geldiği konusunda süregelen tartışmalara yol açmıştır. Bellow'un Herzog (1964) adlı eseri, liberal hümanizm ve kültürel materyalizm kapsamında ele alınması gereken önde gelen postmodern metinlerden biridir. Bu bağlamda, 'zamansız' olmanın ne anlama geldiğini ve bir metinde ne işe yaradığını anlamak amacıyla kültürel materyalizmin dört tanımlayıcı özelliği tartışılmaktadır. Bellow, yeni tarihçilerle paralel olarak, tarihi, postmodern özelliklerden yararlanan geçmiş olayların parçalanmış kayıtları olarak ifade eder. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, Herzog' u yeni tarihselcilik, kültürel materyalizm, liberal hümanizm ve postmodernizm özellikleriyle bağlantılı olarak 'zamansız' kavramı içinde tartışmaktır.

 

Keywords

Abstract

There have been countless literary movements and critics that have attempted to find out the position of ‘time’ both in literature and in life so far. The issue of ‘time’ has led to ongoing discussions upon what it means to be ‘timeless’ through a text, which is also stated in top ten tenets of liberal humanism. Herzog (1964) by Bellow is one of the prominent postmodern texts to be discussed within the scope of liberal humanism and cultural materialism. Accordingly, four defining characteristics of cultural materialism are argued with a view to understand what ‘timeless’ means and how it works in a text. Bellow refers to history as fragmented records of the past events making use of postmodern features in parallel with new historians. Thus, the purpose of this paper is to discuss Herzog within ‘timeless’ concept in relation with the characteristics of new historicism, cultural materialism, liberal humanism and postmodernism.

Keywords