YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞTE UYGULANAN BARAJ PUANLARININ KALDIRILMASINA YÖNELİK AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-11
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-12 19:38:30.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 281-310
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim günümüzde önemli bir işleve sahiptir. Her ülke kendi eğitim sistemini geliştirmeye gayret eder. Eğitim sistemi içinde yer alan önemli kurumlardan birisi de hiç şüphesiz yükseköğretim kurumlarıdır. Yükseköğretim kurumları nitelikli insan kaynağının sağlamasına katkıda bulunan kurumlardır. Bu kuruluşların etkililiği, başarılı öğrencilerin alınmasına bağlıdır. Yüksek Öğretim Kurumu 2021 yılında aldığı bir kararla baraj puanlarının kaldırılacağını açıklamıştır. Bu bağlamda bu konunun en çok muhatabı akademisyenler görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin yükseköğretime girişte uygulanan baraj puanlarının kaldırılmasına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu formda 5 adet açık uçlu soru yer almaktadır. Araştırma grubuna maksimum çeşitlilik yöntemiyle 15 akademisyen gönüllü olarak seçilmiştir. Araştırma bulgularına göre, akademisyenler baraj puanlarının kaldırılmasından yana olmadıklarını, bunun kalitesizleşmeye yol açacağını belirtmişlerdir. Bu düzenleminin amacını farklı şekillerde ifade etmişlerdir. Akademisyenler bu uygulamanın bazı bölümlerin lehine bazılarının ise aleyhine olacağını belirtmişlerdir. Bu konuda bazı önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

Abstract

Education has an essential function today. Every country strives to develop its education system. One of the essential institutions in the education system is undoubtedly higher education institutions. Higher education institutions are institutions that contribute to the provision of qualified human resources. The effectiveness of these organizations depends on the recruitment of successful students. With a decision taken in 2021, YÖK announced that the threshold scores would be removed. In this context, it is seen that academicians are the most addressees in this subject. This study aims to reveal academicians' views on abolishing the threshold scores for entry to higher education. In this study, the interview technique, one of the qualitative research methods, was used. A semi-structured interview form developed by the researchers was used as a data collection tool in the study. There are five open-ended questions in this form. Fifteen academicians were voluntarily selected for the research group using the maximum diversity method. According to the research findings, the academicians stated that they were not in favour of removing the threshold scores and that this would lead to poor quality. They have expressed the purpose of this arrangement in different ways. Academicians stated that this practice would favour some departments and against others. They made some suggestions in this regard.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics