TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ PERFONMANS SORUNUNA DAİR TEORİK BİR BAKIŞ

Author:

Number of pages: 85-96
Year-Number: 2019-4

Abstract

Küreselleşme, birçok alanda değişimler ve dönüşümler meydana getirmiştir. Şüphesiz bu alanlardan biri de kamu yönetimidir. Özellikle 1980’lerden itibaren devletin küçülmesi mantığıyla hareket edilmeye başlanmış ve devletin vatandaşlara sunması gereken hizmetlerin daha etkili, verimli ve rasyonel bir biçimde yerine getirilme çabaları artmıştır. Bu bağlamda devlet yürüttüğü hizmetlerde özel sektöre benzer bir çalışma stratejisi benimsemeye başlamıştır. Bu konuda kamu yönetiminde tam anlamıyla bir başarı sağlandığı söylenemez. Kamu yönetimimizde birçok alanda farklılıklar yaratılmasına karşın hizmet sunumunun istenilen düzeye gelmemesinde kamu çalışanlarının çok büyük etkisi olduğu ortadır. Bilginin her geçen gün artığı dünyada vatandaşlarında talepleri bu doğrultuda artmaktadır. Dolayısıyla kamu çalışanlarına da önemli görevler düşmektedir; bilgilerini güncellemek ve nitelikli birer çalışan haline gelmek bunların en başında gelmektedir.

Keywords

Abstract

Absract Globalisation has caused many changes and transformations in many fields. one of these fields is undoubtealy public management. Especially after 1980 s,with the idea of, shrinking the goverment , efforts to fulfil the services have to be given to the citizens by the goverment , more effectively, productively and rationally have increased. So, the goverment has started to adopt a working strategy like private sector in its services . On this matter it can not be said that an exact achievement in publicmanagement has been obtained. In our public management, although so many changes have been accomlished in many fields, it is clear that çivil servants have a big impact on the offered services not to reach expected level. In the World, knowledge is increasing everday, also the citizens’ demands are increasing in the some way. So, civil servants have also important dties; updanting their knowledges and becoming a qualified worker of them coming first

Keywords