MALİYET YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE MALİYET YERLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-11
Number of pages: 438-449
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, maliyet yönetimindeki güncel yaklaşımların teorik ve kavramsal çıkarımları çerçevesinde Türkiye'de faaliyet gösteren lojistik firmalarına maliyetlendirmenin avantajlarına ilişkin bir bakış açısı sağlamaktır. Maliyet yönetiminde güncel yaklaşımların ayırt edici özellikleri, amaçları ve geleneksel maliyetleme yaklaşımlarına göre üstünlükleri, lojistik işletmelerde lojistik maliyetler ve maliyetleme yerleri teorik ve kavramsal olarak belirlenmiştir. Çalışma, lojistik şirketlerinin güncel maliyetleme yöntemlerini tercih etmeleri durumunda elde edecekleri avantajları ortaya koymaktadır. Maliyetlerin nereden takip edilmesi gerektiği de tartışılmiştir. Bu yönüyle çalışma literatüre katkı sağlamaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to provide a perspective on the advantages of costing to logistics companies operating in Turkey within the framework of the theoretical and conceptual implications of current approaches in cost management. The distinctive features of the existing systems in cost management, their objectives, and their superiority over traditional costing approaches, logistics costs and cost centres in logistics enterprises have been determined theoretically and conceptually. The study reveals the advantages that logistics companies will gain if they prefer up-to-date costing methods. It was also discussed where the costs should be tracked. In this respect, the study contributes to the literature.

Keywords