KÜRESEL İŞLETMELERDE KÜLTÜREL FARKLILIKLARIN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 48-69
Year-Number: 2017-1

Abstract

1980’ lerin sonu ile küreselleşmenin bir sonucu olarak oluşan farklılıkların yönetimi, küresel işletmelerin başarılı olabilmesi için son derece önemli olduğunun ortaya çıkması ile küresel işletmelerde yönetim anlanında önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. Farklılıkların yönetimi konusu, günümüzde sosyal bilimciler ya da yöneticiler açısından değil, günlük yaşantısı içerisinde farklı kültürlere sahip kişilerle karşılaşan sıradan insanlar için bile oldukça ilgi çekici bir hal kazanmıştır. Küresel işletmelerde var olan farklılıkların anlaşılması ve bu farklılıkların etkin bir şekilde yönetmek ve bu sayede farklılıklardan kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirebilmek küresel işletmelerin devamlılığı için oldukça önemlidir. Farklılıklardan dolayı oluşan olumlu sonuçları ise maksimum düzeye çıkarmak için çalışanların ve işletme yöneticilerinin bir takım düzenlemeler yapmasına gerek duyulmaktadır. Bu tezde; küreselleşme, küresel işletmeler ve küresel işletmelerde farklılık unsurları, kültürel farklılıkların etkin yönetimi için öneriler üzerinde durulmaktadır.

Keywords

Abstract

The management of differences that emerged as a result of globalization in the late 1980’s, as it turned out to be extremely important in the success of global business, has become an important study subject in global businesses. The subject of managing differences has become quite interesting not only for social scientists or managers, but also for ordinary people who encounters different cultures in their daily life. It is very important for the permanence of global companies to understand the differences in global companies and manage these differences effectively and hence to minimize the negative effects raised by the differences. Also, some regulations need to be done by the workers and the business managers to maximize the positive effects of the differences. In this thesis, globalisation, global companies, variation elements in global companies and suggestions for effective management of cultural differences are emphasized.

Keywords