İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Author:

Number of pages: 70-83
Year-Number: 2017-1

Abstract

Çocuk işçiliği güncelliğini koruyan sosyal bir sorundur. Çözümüne yönelik kısa ve uzun vadeli politikalar üretilmektedir. Kısa vadede mevcut durumun iyileştirilmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısında uygun hale getirilmesi amaçlanırken, uzun vadede bu sorunun tümden ortadan kaldırılması hedefi gözetilmektedir. Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadelede yasal boyutta pek çok düzenleme bulunmaktadır. Fakat uygulamada hedeflenen başarıların elde edildiğini söylemek güçtür. Bunda yasal mevzuatta bir birlikteliğin olmayışı ve çocukların daha çok yasal düzenlemelerin dışında kalan kayıt dışı sektörde çalışıyor olmaları etkilidir.

Keywords

Abstract

Child labour is a current social problem. Short and long term policies are produced for the solution. While short term are aimed making it more suitable for workers' health and work safety, the goal of eliminating this problem from the long term is taken into consideration. There are too many regulations on the legal aspects of the fight against child labor in Turkey. But it is difficult to say that the targeted achievements are achieved in practice. This is due to the lack of compliance in the legislation area and the fact that children work mostly in the informal sector.

Keywords