SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN İLKELERİ VE BİLEŞENLERİ

Author:

Year-Number: 2018-2
Number of pages: 1-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada öncelikle sürdürülebilirlik kavramı incelenmiş ve daha sonra kavramın ilkeleri ve ölçütleri üzerinde durulmuştur. Sürdürülebilir kentsel dönüşümün tanımı yapılarak, kentsel dönüşümde sürdürülebilirliğin sağlanmasına etki eden ilkeler açıklanmıştır. Sürdürülebilirliğin bileşenleri olan; ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde kentsel dönüşüm kavramı değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, priority and then principles and criteria of the concept are emphasized. By defining sustainable urban transformation it is described that affect the sustainability principles in urban transformation. The components of sustainability; the concept of urban transformation has been evaluated in the context of economic, social and environmental sustainability.

Keywords