ERMENİ TERÖR HAREKETLERİ VE YAKIN TARİHLİ BİR ÖRNEĞİ: HOCALI KATLİAMI

Author:

Number of pages: 79-95
Year-Number: 2018-2

Abstract

Milletler tarihi, çok kanlı ve zorlu mücadeleler tarihi olmakla birlikte, aynı zamanda ilginç yönetim, idare ve iktidar gerçekliklerinin de kaynağıdır. Bu iktidar çeşitliliği, kimi halklar için hayli sağlıklı bir sığınma limanı iken, kimi gruplar için köleliği, serfliği ve esareti zulüm içinde yaşadığı bir cehennem olmuştur. Bu çalışmanın ana amacı, ilk önce Osmanlı İmparatorluğu Millet Sistemi’nin en sadık kesimini oluşturan Ermeni cemaatinin İmparatorluk içindeki sosyo-politik ve iktisadi durumunu ortaya koymak, müteakiben Osmanlı İmparatorluğu’nun huzur ve bolluk içinde yaşayan sadık milleti Ermeni cemaatinin, başta bağımsızlık amaçlı bir uluslaşma hareketi şeklinde çıkan, ancak sonrasında sayısız kanlı terör ve tedhiş hareketine dönüşen yüzyıllık ‘Ermeni Terörü’ döneminin Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki izlerini sürmek, bununla bağlantılı olarak Ermeni Sorunu-Ermeni Terörü ilişkisini vurgulamak, sonrasında da bu terörün Türkiye sınırları dışında kalkıştığı yakın tarihli bir örnek olan Hocalı Katliamı’nı irdelemektir. Sonuçta da, konuya ilişkin genel bir değerlendirme ile çalışma bağlanmıştır.

Keywords

Abstract

The history of the nations is very bloody and challeging. However, this history has been the source of very interesting management, administrative and power realities and fights. These power assortments has been a healty and secure harbour and safehaven for some folks while for som others it has been a hell in which many sort of massacres, slavery, oppressions, cruelty and persecutions had been executed. Thus, the main goal of this paper is firstly to discuss the social-political and economical situation of the most loyal part of the Ottomans’ “Millet System”, then to pursue the trace of the Armenian terror period, which has rooted from an independence project at the very beginning, and to emphasize the relation between Armenian Issue and Armenian Terror, and lastly, try to deepen into a recent sample of that bloody massacre of terror at Hocali. In essence, the issue will be tried to bring to an end with a final evaluation.

Keywords