İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİNDE LİDERLİK

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 40-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde şirketlerin etki ağları büyüdükçe karşılaşabilecekleri kriz türleri de farklılaşmaktadır. Kriz türlerinin çeşitlenmesi ve krizlerin önceden tahminin zor olmasından dolayı işletmelerde kriz yönetim ekipleri oluşturulmaya başlanmıştır. İşletmeler kriz süreçlerinde, kriz yönetim ekiplerinin hazırlamış olduğu kriz yönetim planlarını uygulamaktadırlar. Fakat kriz durumunda karşılaşılan başarısızlıklar işletmeleri hem maddi hem de marka değeri olarak büyük zararlara maruz bırakmıştır. Bu bağlamda işletmeler, kriz ekiplerinin yeterli olmadığının farkında vararak ifade gücü yüksek, ileri görüşlü, karizmatik ve yapılacak eylemleri toplum seviyesinde harekete geçirebilecek liderlere ihtiyaç duymuşlardır. Çalışmada, Forbes’ın 2017 yılında yayınladığı en iyi 500 işletmeler listesinden alınan 10 farklı şirket incelenerek liderlerin kriz yönetimindeki rolü ve önemi değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, the types of crises that companies may face as their network of influence grows are also different. Crisis management teams have begun to be established in organizations due to unpredictable crisis. In the crisis period, companies implemented crisis management plans that were prepared by crisis management teams. But in many cases the crisis managment failures have caused businesses to suffer great losses both as material and brand value. In this context, organizations are aware that crisis teams are not enough in crisis process. Organizations need leaders who were expressive, visionary, charismatic and able to put in actions communities. In this study, 10 different companies from Forbes' list of the top 500 companies published in 2017 were examined and their role and importance in crisis management were evaluated.

Keywords