İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİNDE LİDERLİK

Author :  

Year-Number: 2018-3
Yayımlanma Tarihi: 2019-03-21 22:40:32.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 40-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde şirketlerin etki ağları büyüdükçe karşılaşabilecekleri kriz türleri de farklılaşmaktadır. Kriz türlerinin çeşitlenmesi ve krizlerin önceden tahminin zor olmasından dolayı işletmelerde kriz yönetim ekipleri oluşturulmaya başlanmıştır. İşletmeler kriz süreçlerinde, kriz yönetim ekiplerinin hazırlamış olduğu kriz yönetim planlarını uygulamaktadırlar. Fakat kriz durumunda karşılaşılan başarısızlıklar işletmeleri hem maddi hem de marka değeri olarak büyük zararlara maruz bırakmıştır. Bu bağlamda işletmeler, kriz ekiplerinin yeterli olmadığının farkında vararak ifade gücü yüksek, ileri görüşlü, karizmatik ve yapılacak eylemleri toplum seviyesinde harekete geçirebilecek liderlere ihtiyaç duymuşlardır. Çalışmada, Forbes’ın 2017 yılında yayınladığı en iyi 500 işletmeler listesinden alınan 10 farklı şirket incelenerek liderlerin kriz yönetimindeki rolü ve önemi değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Nowadays, the types of crises that companies may face as their network of influence grows are also different. Crisis management teams have begun to be established in organizations due to unpredictable crisis. In the crisis period, companies implemented crisis management plans that were prepared by crisis management teams. But in many cases the crisis managment failures have caused businesses to suffer great losses both as material and brand value. In this context, organizations are aware that crisis teams are not enough in crisis process. Organizations need leaders who were expressive, visionary, charismatic and able to put in actions communities. In this study, 10 different companies from Forbes' list of the top 500 companies published in 2017 were examined and their role and importance in crisis management were evaluated.

Keywords


 • Alkharabsheh, A. (2014). Characteristics of Crisis and Decision Making Styles: The Mediating Role of Leadership Style Social and Behavioral Sciences. 129, pp.282288.

 • Baubion, C. (2013). Risk Management: Strategic Crisis Management. OECD Publishing.

 • Booth, S. (2015). Crisis Management Strategy: Competition and Change in Modern Enterprises. 1. Baskı. Routledge.

 • Dion, N. (2013). Crisis Communications Case Study: Tesla Motors. Business2community.

 • Erkutlu, H. (2014). Liderlik, Kuramlar ve Yeni Bakış Açıları. 1. Baskı: Efil Yayınevi.

 • Fend, Y. (2017). Toyota Crisis:Management Ignorance. Halmstad University.

 • Fener, T. ve Cevik, T. (2015). Leadership in Crisis Managment: Separation of Leadership and Executive Concepts. Procedia Economics and Finance. 26, pp.695 – 701.

 • Johansson, M. (2017). Crisis strategies in BP’s Deepwater Horizon response. Jönköpıng Unıversıty.

 • Lockwood, N. (2005). GPHR, Crisis Management in Today’s Business Environment. SPHR.

 • Lunenburg, F. (2012). Power and Leadership. International Journal of Management, Business, and Administration. 15, (1), p.2.

 • Mansouri, N. (2016). Case Study of Volkswagen Unethical Practice in Diesel Emission Test. International Journal of Science and Engineering Applications. 5, (4), pp.211-216.

 • Nazarova, N. (2017). What We Can Learn From the Biggest Social Media Management Nightmares of 2017. SEMRUSH.

 • Özler N., (2013). Yönetim ve Organizasyon. 1. Baskı. Eskişehir: AÖF Web Ofset.

 • Pereira, J. (2012). Brand Reputatıon And Crisis Management. Iscte Business School.

 • Potter, A. (2014). A Gamer’s Nightmare, Journal of Risk Analysis and Crisis Response. The journal of Risk Analysis and Crisis Response. 4, (3), pp. 151-157.

 • Rehak, J. (2002). Tylenol made a hero of Johnson & Johnson. The New York Times. Schmitz, A. 2012. Mastering Public Relations, https://2012books.lardbucket.org/pdfs/public-relations.pdf, (29.10.2018).

 • Vardarlier, P. (2017). Learning From Catastrophes and Leadership Thought. Journal of Arts, Science & Commerce. 8, (3), p.160.

                                                                                                    
 • Article Statistics