TAHSİN NÂHİD’İN TİYATROLARI

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 144-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tahsin Nâhid, Fecr-i Âti Edebiyatı’nın önemli temsilcilerinden biridir. Biz bu makalemizde onun tiyatrolarını inceledik. Yazara ait toplam sekiz adet tiyatro metni ele alınmış, bunlar telif ve adapteler olarak iki farklı başlık altında incelenmiştir. Yıllardır Ruhsar Nevvare Hanımla birlikte yazdıkları söylenen ve kitap olarak basılan “Jöntürk” adlı eserin aslında Ruhsan Nevvare, gerçek adıyla Ebuzziya Hadiye Hanım tarafından yazıldığı kesinleşmiştir. Bu makalenin yazılma amaçlarından birisi de bu yanlışlığın düzeltilmesidir. Tahsin Nâhid, İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra yazmaya başladığı tiyatrolarında iyi bir başarı yakalamış, döneminde sevilen ve defalarca oynanan eserler kaleme almıştır. Bu eserlerden adapte olan “Rakibe, Bir Çiçek İki Böcek” ile Şahabeddin Süleyman’la birlikte kaleme aldıkları “Kösem Sultan” diğer eserlerine nazaran daha çok dikkatleri üzerlerine çekmişlerdir. Yazarın adapte eserlerinin daha başarılı olduğu görülmüştür. Bizim de hemfikir olduğumuz ve araştırmacıların ortak görüşü olan, onun tiyatro yazarlığının, şairliğinden daha başarılı olduğu yönündedir. Şüphesiz onun 32 yaşında çok genç vefatı, daha sonraki yıllarda vermesi beklenen önemli eserlerinden bizi mahrum bırakmıştır.

Keywords

Abstract

Tahsin Nâhid is one of the important representatives of Fecr-i Âti Literature. In this article we examined his theaters. A total of eight theater texts of the author were discussed and examined under two different headings as royalties and adaptations. It has become clear that the work called san Young-man in, written with Ruhsar Nevvare Hanım and written by Ruhsar Nevvare for years, was originally written by Ruhsan Nevvare, its real name Ebuzziya Hadiye Hanım. One of the purposes of this article is to correct this error. Tahsin Nâhid had a good success in the theaters where he started to write after the proclamation of the Second Constitutional Monarchy and wrote penned and repeated works. Leri Rakibe, One Flower Two Insects works adapted from these works and Kösem Sultan, which they wrote together with Şahabeddin Süleyman, attracted more attention than other works. It was seen that the adapted works of the author were more successful. We also agree that the common opinion of the researchers is that his drama writing is more successful than his poetry. Certainly his very young death at the age of 32 deprives us of his important works, which he expects to give in later years.

Keywords