BÖLGESEL FARKLILIKLARIN GİDERİLMESİNDE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-3
Yayımlanma Tarihi: 2019-03-21 22:41:02.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 225-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme ve artan rekabetle birlikte bölgesel gelişmişlik farklılıkları tüm dünya ülkelerinin en temel sorunu haline gelmiştir. Bu bağlamda bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılmasında etkili olabilmek ve yapılan yatırımları arttırabilmek için bölgesel kalkınma ajansları oluşturulmuştur. Oluşturulan kalkınma ajanslarıyla az gelişmiş ülkelerde gündeme gelen işsizlik sorununu diğer sorunlar gibi en aza indirmek amaçlanmıştır. Söz konusu ajanslar bölgesel kalkınmanın yanında ülkenin büyümesi ve kalkınması açısından önemli rol oynamaktadır. Bölegesel kalkınma ajansları ilk olarak 1929 Büyük Buhran sonrası ortaya çıkmış, 1933 yılında ABD’de görülen ilk örneği Tennessee Valley Authority’dir. Türkiye’de ise 1950’li yıllara kadar fazla hissedilmeyen bölgesel farklılıklar bu yıllardan sonra görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmada bölgesel farklılıkların azaltılması amacına yönelik birçok ülkede oluşturulan bölgesel kalkınma ajanslarının görevleri, özellikleri ve Türkiye’deki bölgesel farklılıkları azaltmadaki rolleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Along with globalization and increasing competition, regional development disparities has become a fundamental concern of all the countries. In this context, regional development agencies have been established to effectively reduce regional development distinction and to increase the investments. These development agencies are intended to minimize the unemployment problem in underdeveloped countries as well as other problems. In addition to regional economic development, these development agencies play an important role in both economic growth and development of the country. Regional development agencies first emerged in 1929 after the Great Depression, and the first example of these development agencies were seen in the United States at the Tennessee Valley Authority in 1933. It was not until after 1950’ s that the regional differences became obvious in Turkey. This study examines responsibilities and characteristics of development agencies around the World and discusses their application in decreasing the regional disperaties in Turkey.

Keywords