İLMİHAL KİTAPLARININ TÜRK DİLİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 252-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlmihal kitapları Müslüman bir kimsenin temel düzeyde bilmesi gereken inanç ve ibadet esaslarını ele alan eserlerdir. Anadolu coğrafyasında XIV. yüzyılla birlikte yazılmaya başlayan ilmihallerin sayısı ve hacmi asırdan asıra artmış ve ilmihal yazmak Türkler arasında bir gelenek haline gelmiştir. Hatta Türkler fethettiği coğrafyalara da ilmihal yazma geleneğini taşımıştır. Osmanlı Türkçesiyle yazılmış eserlerde yazı dilinin ağır olmasına karşılık özellikle dini eserlerin dili halka hitap etmek amacıyla yazıldıkları için her zaman konuşma diline yakın olmuştur. Hele hele eğitim seviyesi daha aşağıda olan kesime ve okula yeni başlamış öğrencilere dönük olarak yazılan ilmihal kitapları, yazıldıkları asırların doğal dilinin temsilcisi olmuşlardır. İlmihal kitaplarının dilinin sade ve net, cümle kuruluşlarının basit ve yalın olması bu eserlerin her zaman popüler olmasını sağlamıştır. Bu sebeple ilmihal kitapları; ses, şekil ve söz dizimi çalışmaları açısından kaynak eserlerdir.

Keywords

Abstract

The books of catechism works that deal with the principles of faith and worship that a Muslim must know at the basic level. XIV.th century in Anatolia the number and volume of catechism began to be written together with the century. Even the Turks conquered the tradition of writing to the geographies. Although the language of writing in Ottoman Turkish was heavy, it was always close to the language of speech because the language of the religious works was written to address the public. Catechism especially for the lower level of education and the newly-written books for the students who have just started school, they have been the representatives of the natural language of the centuries in which they were written the language of catechism are simple and clear, and these works have always been popular. Therefore, the books of catechism; phonetic, morphology and sentax in source of studies.

Keywords