ARAPGİR YÖRESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 321-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arapgir, Malatya iline bağlı kuzey ilçelerden birisidir. İlçe, Erzincan-Kemaliye, Sivas-Divriği, Tunceli Çemişgezek ve Elazığ-Ağın ile sınırdır. İlçenin tarihi derinliği ve coğrafi konumu kültürel anlamda bir zenginliği de beraberinde getirmektedir. Kaya mezarları, tarihi yapılar ile birlikte Arapgir, kültürel anlamda da geniş bir repertuvara sahiptir. İlçede türkü konusunda yapılmış kapsamlı bir çalışmanın olmaması bizi burada çalışmaya iten en önemli etken olmuştur. Yaptığımız alan araştırmasında 51 adet türkü derleme şansımız oldu. Derlenen türkülerin analizleri sonucunda, Arapgir’in müzikal yapısını belirlemeyi amaçladık. Bu amaç doğrultusunda sonraki çalışmalarda başka yöreler ile karşılaştırma yapmayı olanaklı hale getirmek istedik. Çalışmada literatür tarama, kişisel görüşme ve alan araştırması yöntemleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Arapgir is one of the northern districts of Malatya. The district is bounded by Erzincan-Kemaliye, Sivas-Divriği, Tunceli Çemişgezek and Elazığ-Ağın. The historical depth and geographical location of the district brings with it a cultural richness. Along with the rock tombs and historical buildings, Arapgir has a cultural repertoire. The lack of a comprehensive study on folk songs in the district has been the most important factor driving us to work here. In our field research we had the chance to detect 51 folk songs. As a result of the analysis of the detected songs, we aimed to determine the musical structure of Arapgir. For this purpose, we wanted to make comparison with other regions in later studies. Literature screening, personal interview and field research methods were used in the study.

Keywords