NEO-HİTİT KENT DEVLETİ GURGUM'UN ERKEN DEMİR ÇAĞI KRAL HEYKELLERİ

Author:

Year-Number: 2018-3
Number of pages: 337-360
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gurgum, Anadolu'da Hititlerden sonra kurulmuş Neo-Hitit kent devletlerinden biridir. Günümüz Maraş topraklarında kurulan krallığın başkenti ise Marqasti'dir. Bu isim aynı zamanda bu günkü Maraş isminin kökenidir. Kentte günümüze kadar altmış civarında heykeltraşlık örneği ele geçmiştir. Bunların çok büyük bir kısmı kabartma biçiminde mezar steli ya da Tarhunzas betimidir. İncelenen eserler ise iki heykel başı ve iki torsodur. Heykeller üzerinde yapılan çalışmalar, bunların büyük olasılıkla Gurgum krallarına ait olduğunu göstermiştir. Ayrıca, stilistik karşılaştırmalar sonucunda, bunlardan üçünün M.Ö. 9 yüzyıl ve 8. yüzyılın başına ait olması gerektiği anlaşılmıştır. Bu döneme ait Maraş örneklerinin üzerinde yoğun bir Assur etkisi görülür. Bu örnekler dışında kalan Hasancıklı Heykeli ise, çok daha önceki bir döneme ait olmalıdır. Heykel sadece Gurgum'un değil tüm Neo-Hitit heykeltraşlığının bilinen en erken serbest heykel örneği olmaya adaydır.

Keywords

Abstract

Gurgum is one of the Neo-Hittite city states established after the Hittites in Anatolia. Same time, Marqasti is the capital of the kingdom established in the land of Maras city center. This name is also the origin of Maraş name.In the city, around sixty sculptures have been unear th eddaily. A very large part of the mare burial stele or Tarhunzas reliefs. Unlike these, studied Works are two heads and two torsos in this articles. Our studies on the statues have shown that they are probably belongs to the Gurgum kings. Furthermore, as a result of stylistic comparisons, It is understood that tree of them must belong to the 9th century and the beginning of the 8th century. There is an intense Assyrianin fulence over the Maraş specimens of this period. Other than these examples, the Hasancıklı Sculpture must belong to a very earlier period. The sculpture may be the earliest example, not only Gurgum's, but also for all the Neo-Hittite in known examples.

Keywords