12 EYLÜL DARBESİ VE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2018-3
Yayımlanma Tarihi: 2019-03-21 22:41:31.0
Language : İngilizce
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 393-414
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye demokratik ve Batılı bir devlet olma yolunda ilerlemeye çalışsa da dönem dönem bazı girişimlerle yönetime el konulmuş ve demokratik yapı bir süreliğine durmuştur. Aynı zamanda Türkiye’nin dış politikasında ve uluslararası sistemin aktörleri arasındaki ilişkileri de durağanlaşmış ve zarar görmüştür. 12 Eylül 1980’de gerçekleşen askeri darbe sonrasında yönetime el koyan ordu dış politikada statükonun devam edeceğini bildirmiş ve ilişkilerin daha da gelişmesi gerektiğini vurgulamıştır. Buna rağmen AB ile ilişkiler istenilen düzeyde olmamış ve git gide kötüleşmiştir. Örneğin 10 Nisan 1981’de Avrupa Parlamentosu’nun toplantısında iki ay içinde Türkiye’de darbe öncesi demokratik yapıya dönülmemesi halinde Türkiye’ye Yunanistan’a cunta döneminde uygulanan tavrın uygulanması kararı alınıştır. Bu karar uyarınca Mart 1982’de ise Ortaklık süresiz olarak askıya alınmıştır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen başarısız darbe girişimi sonrasında da AB, Türkiye’de gerçekleşen bu girişimi kınamış ve Türkiye’nin en kısa sürede mevcut demokratik sürece girmesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye’nin bu uyarıyı dikkate almaması nedeniyle 24 Temmuz 2016’da Avrupa Parlamentosu Türkiye mevcut anayasal düzen dönene kadar müzakere sürecinin askıya alınmasını tavsiye etmiştir. Ancak bu tavsiye kararı AB Bakanlar Konseyi tarafından reddedilmiş ve Türkiye ile müzakerelerin devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Benzer şekilde 13 Aralık 2016'da AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Avrupa Parlamentosu ve Avusturya'nın Türkiye ile müzakereleri durdurma kararları reddedilmiştir. Türkiye ile

Keywords

Abstract

Although Turkey tries to progress towards becoming a democratic and Western state, it has been seized by some initiatives and democratic structure for a period of time. At the same time, relations between Turkey's foreign policy and the actors of the international system have become stagnant and damaged. The army, which seized power after the military coup on 12 September 1980, declared that the status quo will continue in foreign policy and stressed that relations should be further developed. Despite this, relations with the EU have not been at the desired level and have worsened. For example, on April 10, 1981, the European Parliament adopted a decision to apply the attitude applied to Greece to Turkey in the junta period if the democratic structure before the coup was not returned in Turkey within two months. According to this decision, in March 1982, the Partnership was suspended indefinitely. After the unsuccessful coup attempt on July 15, 2016, the EU denounced this initiative in Turkey and said that Turkey should enter the current democratic process as soon as possible. On July 24, 2016, the European Parliament recommended Turkey to suspend the negotiation process until the current constitutional order date, due to Turkey did not consider this warning. However, this recommendation was rejected by the Council of Ministers of the EU and emphasized that negotiations with Turkey should continue. Similarly, on 13 December 2016 at the EU Foreign Ministers' meeting, European Parliament and Austria's decisions to stop negotiations with Turkey were rejected. At the meeting, stating that close relations with Turkey should be established, it was decided not to open a new negotiation heading with Turkey while rejecting the decision to freeze membership negotiations. In this context, this study will discuss the relationship between Turkey and the EU after the September 12 coup d'etat and the July 15 coup attempt. The main problem of the work is the suspension of the relations between the EU and Turkey after the September 12 coup, d’etat but the reasons for the withdrawal of relations after the coup attempt on 15 July will be the reasons. When this situation is analyzed, an analysis will be made by evaluating the economic and political structure of the EU, the economic and political structure of Turkey and the international conjuncture. In this study, the decisions taken by the EU institutions and the institutions in Turkey, the survey on the subject clearer assessment will be done by induction through basic texts such results, the objective will be reached and the original information.

Keywords


 • Akdoğan, M. (2017). Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Askeri Müdahalelerin Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi. Journal of Awareness. Cilt 2, No. 3, pp.221-228.

 • Akgün, B. (2010). 12 Eylül döneminde İç ve Dış Politika. Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya, Cihat Göktepe ve Hüsnü Kapu (eds.). Osmanlı’dan İki binli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi, Ankara: Savaş Yayınevi.

 • Akıncı, A. (2013). Türk siyasal hayatında 1980 sonrası darbeler ve e-muhtıra. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, pp. 39-58.

 • _____________. (2014). Türkiye’nin darbe geleneği: 1960 ve 1971 müdahaleleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 9, No. 1, pp. 55-72.

 • Aksu, K. (2012). A historical background to Turkey-Europe Relations. Kenan Aksu (ed.). Turkey-EU Relations, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

 • Alemdar, Z. (2016). Three scenarios for Turkey-EU relations after July 15th. http://www.europeanleadershipnetwork.org/three-scenarios-for-turkey-eurelations-after-july-15th-_4144.html.

 • Alkan, H. (2016). 15 Temmuzu Anlamak: Parametreler ve Sonuçlar. Bilig. 79, pp. 253- 272.

 • Altun, A. (2016). Askeri Darbelerin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Üzerindeki Etkileri: 1960, 1971 ve 1982 Askeri Darbelerinin Bir İncelemesi. Tarih Okulu Dergisi. Cilt 9, Sayı 26, pp. 417-458.

 • Aslan, O. (2016). The July 15 th failed coup attempt in Turkey: Causes, consequences, and implications in comparative perspective. http://sharqforum.org/2016/07/31/the-july-15th-failed-coup-attempt-in-turkey/.

 • Bac, M. M. (2001). Türkiye ve Avrupa Birliği: Soğuk savaş sonrası ilişkiler, İstanbul: Alfa Yayıncılık.

 • Baykal, S. and Arat, T. (2006). AB ile ilişkiler 1990-2002. Baskın Oran (ed.). Türk Dış Politikası Olgular, Belgeler ve Yorumlar, Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • BBC. (2016). Turkey attempted coup: EU says measures unacceptable. http://www.bbc.com/news/world-europe-36861154.

 • Butler, D. and Pamuk, H. (2016). Turkey rejects Europe's 'red line' on press freedom after detentions. http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-idUSKBN12W3NK.

 • Cagaaptay, S. and Jeffrey, J. F. (2016). Inside Turkey’s failed coup: What happened?, Why?, What Next?. http://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/inside-turkeys-failed-coup-what-happened-why-what-next.

 • Commission of the European Communities (1982). Fifteenth general report on the activities of the European Communities in 1981, Brussels: ECSC.

 • Çakır, A. E. (2016). Her Zaman Kaybedenler Listesinde: AB-Türkiye İlişkilerinde Türkiye’nin Rakipleri. AB-Türkiye İlişkilerinin 50 Yılı: Bir Sisifos Hikayesi. Armağan Emre Çakır (ed.), İstanbul, BB101 Yayınları.

 • Çalıs, S. (2006). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kimlik arayışı, politik aktörler ve değisim, Ankara, Nobel Yayınları.

 • Dalay, G. (2016). The 15th failed coup attempt in Turkey: Structural roots. http://studies.aljazeera.net/en/reports/2016/08/15th-failed-coup-attempt-turkeystructural-roots-160830082818169.html.

 • Dayıoglu, I. (2018). Devrimci hareketlerin 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi ve sonrası tutumu üzerine. https://www.alevinet.com/2014/09/12/devrimci-hareketlerin-12eylul-1980-askeri-darbesi-oncesi-ve-sonrasi-tutumu-uzerine/.

 • Erdem, G. (2015). 12 Eylül darbesi’nin Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerine etkileri: Avrupa Topluluğu ve Avrupa Konseyi’yle ilişkiler. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 14, No.1, pp. 29-64.

 • Erdenir, B. (2013). Türkiye-Avrupa Bütünleşmesi: Kimlik ve kültür unsurları. Belgin Akçay ve Sinem Akgül Açıkşese (ed.). Yarım Asrın Ardından Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Ankara: Turhan Kitabevi.

 • Erhan, C. and Arat, T. (2005). AET ile ilişkiler. Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşı’ndan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 1, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • _________________. (2006). AT ile ilişkiler (1980-1990). Baskın Oran (ed.). Türk Dıs Politikası Olgular, Belgeler ve Olaylar, Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Ertugrul, C., Ipek, E. and Colak, O. (2010). Küresel mali krizin Türkiye ekonomisine etkileri. Akademik Fener, Cilt 8, No. 13, pp. 59-72.

 • EUObserver. (2016a). Turkey still open to EU despite differences. https://euobserver.com/tickers/136089.

 • _____________. (2016b). EU in damage control on festering Turkey relations. https://euobserver.com/enlargement/136045.

 • Euractiv. (2016a). Turkish FM: EU failed the test after the coup attempt. https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/turkish-fm-eu-failed-thetest-after-the-coup-attempt/.

 • _________. (2016b). Dutch join push for EU-Turkey accession talks freeze. https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/dutch-join-push-for-euturkey-accession-talks-freeze/.

 • European Commission. (2016a). Joint statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini and Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Johannes Hahn on the situation in Turkey. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2555_en.htm.

 • __________________. (2016b). Turkey 2016 report, Brussels.

 • __________________. (2016c). Third Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement, Brussels.

 • ___________________. (2016d). Statement by the President of the European Commission, the President of the European Council, and the EU High Representative on behalf of the EU Member States present at the ASEM Summit on the situation in Turkey. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-162554_en.htm.

 • European Council On Foreign Relations. (2016). “EU-Turkey relations after July 15: Turning the page. http://www.ecfr.eu/article/commentary_eu_turkey_relations_after_july_15_turnin g_the_page7124.

 • European Parliament. (2016). Turkey: handling of the aftermath of the coup attempt is a crucial test, say MEPs. http://www.europarl.europa.eu/news/en/newsroom/20160830IPR40513/turkey-handling-of-aftermath-of-coup-attempt-is-acrucial-test-say-meps.

 • European Parlaiment. (2016). European Parliament resolution of 24 November 2016 on EU-Turkey relations (2016/2993(RSP). http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8TA-2016-0450+0+DOC+XML+V0//EN

 • Foreign Affairs Council. (2016). Council conclusions on Turkey. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/18-fac-turkeyconclusions/.

 • Idiz, S. (2016). EU tries to mend fences with Turkey following an attempted coup. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/09/turkey-european-union-triesmend-fences.html.

 • International Federation Of Journalists. (2016). A new wave of repression targeting daily Cumhuriyet in Turkey”, http://www.ifj.org/nc/news-singleview/backpid/1/article/new-wave-of-repression-targeting-daily-cumhuriyet-inturkey/

 • Ipsos Kmg. (2018). A Guide to understand to Turkey”, https://tr.pinterest.com/pin/459578336949989507/.

 • Kalkışım, C. ve Erdoğan, S. (2018). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ardından Yaşanan Gelişmeler. KSBD. Cilt 10, Sayı 18, pp. 399420.

 • Karabulut, U. (2007). Anavatan Partisi iktidarının ilk yıllarında Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ilişkileri ve Türkiye’nin AET’ye tam üyelik basvurusu. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt 6, Sayı 14, pp. 137

 • Khas. (2015). Kadir Has üniversitesi Türkiye sosyal-siyasal eğilimler araştırması. Kantitatif Araştırma Özet, İstanbul.

 • Kirisci, K. and Laub, Z. (2016). Turkey’s prospects after the coup attempt. https://www.brookings.edu/on-the-record/turkeys-prospects-after-the-coupattempt/.

 • Lecha, E. S. (2016). The international impact of the failed coup in Turkey. Opinion, No. 425, p. 1-3.

 • Mak Danişmanlik. (2018). 25 – 30 Temmuz 2016 toplumunun 15 temmuz 2016 demokrasiye darbe teşebbüsüne bakış açısı araştırması. http://www.makdanismanlik.org/25-30-temmuz-2016-toplumunun-15-temmuz2016-demokrasiye-darbe-tesebbusune-bakis-acisi-arastirmasi/.

 • Milliyet. (1984). Halefoğlu bugün AET Komisyon Başkanı Thorn ile görüşecek. Milliyet, İstanbul, 1984.

 • Oran, B. (2002). Batı bloku ekseninde Türkiye-2 1980-1990. Baskın Oran (ed.). Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt 2, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Ozturk, S. and Govdere, B. (2010). Küresel finansal kriz ve Türkiye ekonomisine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, No. 1, pp. 377-397.

 • Penev, D. (2016). Does Turkey really want visa liberalization?. https://www.euractiv.com/section/enlargement/opinion/does-turkey-really-wantvisa-liberalization/.

 • San C. (2010). Türkiye'de demokrasi ve insan hakları sorunları: Avrupa Birligi İle bütünleşme önündeki tek engel mi?. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 58, Sayı 1, pp. 261-277.

 • TNGA. (2012). Ülkemizde demokrasiye müdahale eden tüm darbe ve muhtıralar ile demokrasiyi işlevsiz kılan diğer bütün girişim ve süreçlerin tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyon raporu, Ankara.

 • TNGA. (2016). Turgut Özal hükümeti programı. http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/HP45.htm.

 • Tekeli, I. and Ilkin, S. (2000). Türkiye ve Avrupa Birliği III: Ulus-Devleti’ni asma çabasındaki Avrupa’ya Türkiye’nin yaklasımı, Ankara: Ümit Yayıncılık.

 • The Parliament. (2016). EU Parliament chief to visit Turkey amid ongoing tension. https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/eu-parliament-chief-visitturkey-amid-ongoing-tension.

 • Ugur, M. (2007). Türkiye’nin üyeliği yerine Gümrük Birliği Mi?: AB-Türkiye ilişkileri üzerine bir başka yorum. Bülent Gökay (ed.). Türkiye Avrupa’nın Neresinde? Gümrük Birliği Anlaşması’nın Düşündürdükleri, Ankara: Ayraç Yayınevi.

 • Vincenti, D. (2016). Turkey to back out of EU migrant deal if no visa-free travel. https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/turkey-to-back-out-of-eumigrant-deal-if-no-visa-free-travel/.

 • Vytiska, H. (2016). Austrian foreign minister moves away from Ankara towards Moscow.https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/austrian-foreignminister-moves-away-from-erdogan-towards-putin/.

                                                                                                    
 • Article Statistics