Tüketicilerin Değerlerinin ve Yaşam Tarzlarının Alışveriş Merkezlerini Ziyaret Etme Sıklığına Göre Karşılaştırılması: Malatya İli Örneği
The Comparison of Consumers' Values and Lifestyles According to Frequency of Visiting Shopping Centers: The Malatya Case

Author : -Yıldırım YILDIRIM; Önder KETHÜDA
Number of pages : 1-25

Abstract

Sosyal bilimler alanında sürekli olarak ilgi çekmiş konulardan biri olan değerler, bireyin tutum, görüş ve davranışlarında bir kriter olarak görülmekte ve kişinin önem verdiği şeyleri tanımlayarak onun tercihlerini, istediklerini ve istemediklerini yansıtmaktadır. Değer, bu özelliğinden dolayı yaşam tarzının en önemli belirleyicisidir. Yaşam tarzı ise insanların nasıl yaşadıkları, zamanlarını ve paralarını nasıl harcadıkları, nereye gittikleri, neden gittikleri ve tüketim tercihlerinin değer ve zevklerini nasıl yansıttığını ifade eden bir kavramdır. Bu çalışmada tüketicilerin alışveriş merkezlerini ziyaret etme sıklığının değerlere ve yaşam tarzlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda tüketicilerin alışveriş merkezlerini ne sıklıkta ziyaret ettiklerinin sahip oldukları değerler ve yaşam tarzlarına göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Malatya ili merkez ilçelerde yaşayan 450 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 6 farklı yaşam tarzı özelliği ortaya çıkmış ve her birinin AVM’leri farklı sıklıklarla ziyaret ettikleri görülmüştür. Ayrıca Kahle’nin 9’lu değer sınıflamasına göre de farklı değerlere sahip bireylerin AVM’lere farklı sıklıkta gittikleri gözlemlenmiştir. Yapılan ANOVA analizi sonucunda hazcı değerlere sahip, heyecan arayan, marka ve modaya düşkün yaşam tarzına sahip bireylerin AVM’lere “her gün” veya “fırsat buldukları zaman” gittikleri ortaya çıkmıştır. Empatik değerlere sahip, indirimleri takip eden bireylerin ise AVM’lere pek gitmediği ya da sadece hafta sonları gittikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Tüketici Davranışları, Değerler, Yaşam Tarzı, Alışveriş Merkezleri Ziyaret Sıklığı, Malatya

Read: 4,053

Download: 1,810