Yazarlara Bilgi


Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi (SBedergi), uluslararası hakemli bir dergidir ve yılda 2 (iki) sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Dergide, bu sayıların dışında özel sayılar ve ek sayılar yayımlanabilir.

Sosyal bilimlerin tüm alanlarından yayın kabul edilmektedir.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

SBedergi'ye gönderilen çalışmaların tarafsız ve adil bir şekilde incelenmesi için çift kör inceleme (double blind peer review) süreci uygulanmaktadır. Ayrıca gerektiği takdirde editör üçüncü inceleme için çalışmayı farklı bir hakeme gönderilmektedir.

Gönderilen çalışmaların dil ve anlatımı bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

Çalışmalarda yararlanılan kaynaklar çalışmanın kapsamını yansıtacak zenginlik ve yeterlilikte olmalıdır.

SBedergi’ye makale göndermek için öncelikle yazar/yazarların dergiye web sayfası üzerinden üye olması gerekmektedir.

Makaleler yalnızca elektronik ortamda derginin web sayfası üzerinden gönderilmelidir. Dergiye gönderilen çalışmalarda yazar/yazarların ismi, bölümü, çalıştıkları kurum ile birlikte e-posta adresleri ve ORCİD numaraları yer almalıdır.  

Gönderilen çalışmalar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Çalışma bir sempozyumda özet bildiri olarak yer aldı ise ya da bir tezden türetildi ise bu durum çalışmanın ilk sayfasında alt bilgi olarak mutlaka belirtilmelidir. 

Dergimize gönderilen makalenin içeriğinden doğabilecek yasal sorumluluklar çalışmanın yazarlarına aittir.

Değerlendirme Süreci

SBedergi'ye gönderilen tüm çalışmalar ön değerlendirme ve hakem değerlendirme süreçlerinden geçmektedir. Bu aşamalar derginin editörü tarafından yürütülmektedir. 

Ön Değerlendirme Süreci

Yazar makaleyi dergiye yükledikten sonra makalenin ön değerlendirme süreci başlar. Bu aşamadan itibaren yazar makalenin ön değerlendirme ve hakem sürecini mutlaka takip etmelidir.

Editör bu aşamada dergiye gelen makaleyi içerik ve şekil olarak inceleyerek çalışmanın derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına karar vererek aşağıdaki üç seçenekten birini uygular.  

  • Çalışmanın dergi için uygun olmadığına karar verip durumu yazara ileterek çalışmayı geri çevirebilir.

  • Düzeltmelerin yapılması için çalışmayı yazara tekrar gönderebilir.

  • Çalışmanın hakemlere göndermeye değer bir çalışma olduğuna karar verdiğinde ise çalışmanın konusu ile ilgili uzman iki hakeme çalışmayı gönderir.

Hakem Değerlendirme Süreci

Editör, dergiye gelen çalışmanın incelenmesi için alanında uzman en az iki hakemi çalışmaya hakem olarak atar. Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç açısından değerlendirir ve derginin web sayfası üzerinden bu çalışma ile ilgili görüşlerini iletirler. Hakemler çalışmayı doğrudan onaylayabilir, çalışmanın revize edilmesini talep edebilir ya da çalışmayı reddedilebilir.

Hakemler çalışmanın dergide yayınlanmasını uygun görürler ise editör yazarlara bilgi vererek çalışmanın derginin hangi sayısında yayımlanacağını yazar/yazarlara bildirir. 

Hakem/hakemler çalışma ile ilgili düzeltme verdiği takdirde yazar en kısa sürede talep edilen düzeltmeleri yaparak çalışmanın düzeltilmiş halini derginin web sayfasına tekrar yüklemeli ve editöre e-posta ile bilgi vermelidir. Yazar, hakemlerden biri düzeltme verdiği takdirde düzeltme yapmadan diğer hakem raporunun da gelmesini beklemelidir ve her iki hakem raporunu gördükten sonra talep edilen düzeltmeleri yapmalıdır. 

Hakemler makalenin dergide yayımlanması için uygun olmadığına karar verirler ise editör yazara hakemlerin bu kararını iletir. 

Hakemler arasında fikir ayrılığı olduğu durumda ise editör makalenin farklı bir hakem tarafından değerlendirilmesi için üçüncü bir hakem görüşü alabilir. 

SBedergi, yayın işlemlerinin hiçbir aşamasında yazar/yazarlardan ücret talep etmemektedir.