CAM UÇURUM MU? MOBBİNG Mİ? CAM UÇURUM: CEHENNEME GİDEN YOL
IS THE GLASS CLİFF? IS THE MOBBİNG? GLASS CLİFF: THE ROAD TO HELL

Author : fidan alhas
Number of pages : 26-45

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak incelenen bir konu olan mobbing ile yeni bir kavram olan cam uçurum arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Mobbing, iş dünyasına katıldıkları andan itibaren kadın yöneticilere psikolojik baskı, taciz, iftira, ima, hakaret vb. uygulamak için uygulanır. Cam uçurum ise, işletmenin kötü, kriz, riskli ve olumsuz olduğu durumlarda, normal şartlar altında üst düzey yönetim pozisyonlarına atanamayan kadın yöneticilerin atanmasını ifade eder. Araştırmaya göre, mobbing sürecin ilk adımıdır ve cam uçurum ise sürecin son adımıdır. Mobbingin sürecin ilk adımı olması ve cam uçurumun ise sürecin son adımı olması bu çalışmanın odak noktasıdır. Ayrıca çalışmanın çok bilinen bir kavram olan mobbing ve literatüre yeni giren cam uçurum kavramını birlikte ele almasından dolayı özgün niteliktedir. Bu çalışma bir derleme çalışmasıdır.

Keywords

Cam Uçurum, Mobbing, Kadın Yöneticiler, Cehennem, Kariyer

Read: 1,209

Download: 429