Türkçe Rap Müzik Sözlerinde İslami Söylemler Yazınına Genel Bir Bakış

Author:

Year-Number: 2022-10
Number of pages: 153-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada hip hop kültürünün müzikal temsili olarak görülen rap müziğin İslami söylemler içerisinde yeniden oluşturulmasının örnekleri Türkiye’deki iz düşümleri açısından incelenmiştir.

Çalışmada konunun temelini oluşturan hip hop kültürüne ve rap müziğin tarihsel ve sosyokültürel gelişimine değinilmiştir. 70’ yıllarda Afro-Amerikalıların yoğun olarak yaşadığı New York’un Bronx Bölgesi’nin kültürel yapısı içerisinde var olan hip hop, müzikte rap müziğin, yazı ve resimde Grafiti sanatının, dansta ise Break-Dance’nin öncüsü olarak görülür. Rap müzik özelinde bir kültür olarak hip hop’un, yerellikten çıkıp küresel anlamda yaygınlaşmaya başlamasının başlıca sebebi, tanınmış müzisyenlerin bu tarza olan eğilimidir. Bu bağlamda özellikle 80’li yıllarda Avrupa genelinde yaygın bir tarz olmuştur.

Rap müziği diğer müziklerden ayıran önemli etkenlerden biri bu müzik türünün sözel anlatım gücüdür. Rap müzik, özellikle diaspora gruplarının kendilerini ifade ettikleri müzikal bir tarz olarak dikkat çeker. Buradan hareketle Türkçe sözlü rap müziğin önce Almanya’daki Türk gruplar arasında popüler olmasının temel nedeninin bu olduğu düşünülür. Bu türde önce ırkçılığa karşı örnekler verilirken, bu örneklerin sonraları kendi inanç ve kültürlerini ortaya koyacak bir tarza evirildiği görülmüştür. Türkiye’de İslami söylem içeren rap şarkıların temeli de buraya dayanmaktadır. 2000’li yıllarda Türkiye’de varlığını gösteren bu tarz, giderek popüler hale gelmiş, pek çok farklı rap Sanatçısının/grubunun inanç ve değerlerini ortaya koyduğu bir alan olmuştur.

Bu çalışmada İslami söylem içeren Türkçe rap müzik yazınını incelerken bu tarza örnek olarak alınan rap müzikleri genel hatlarıyla incelenmiştir. Bu çerçevede İslami söylemler, ifade ettiği kavramlar ve kullanıldıkları yoğunluk bakımından iki kategoriye ayrılmış, İslami söylemler ile vurgulanan bu kavramlar doküman analizi yöntemi ile ilgili kategoriler içerisinde açıklanmıştır

Keywords

Abstract

In this study, examples of recreating rap music, which is seen as the musical representation of hip hop culture, in Islamic discourses are examined in the context of their projections in Turkey.

In the study, hip hop culture, which is the basis of the subject, and the historical and sociocultural development of rap music are mentioned. Hip hop, which exists within the cultural structure of the Bronx Region, where African-Americans lived in the 70s, is seen as the pioneer of rap music in music, Graffiti art in writing and painting, and Break-Dance in dance. It’s been a common style throughout Europe, in the 80s.

Important factors that distinguish rap music from other music is the verbal expression power of this music genre. Rap music draws attention as a musical style in which diaspora groups express themselves. It’s thought that this is the main reason why rap music with Turkish lyrics first became popular among Turkish groups in Germany. While examples against racism were given in this genre first, it was seen that these examples were later transformed into a style that would reveal their own beliefs and cultures. Rap songs containing Islamic discourse in Turkey is based on this. This style, which showed its existence in Turkey in the 2000s.

Islamic discourses are divided into two categories in terms of the concepts they express and the intensity they are used, and these concepts, which are emphasized by Islamic discourses, are explained in categories related to the document analysis method.

Keywords