REELDEN SANALA - ÇEVRİMİÇİ TACİZ

Author :  

Year-Number: 2022-11
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-12 19:21:44.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 208-232
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde toplumsal kodlar ve politikalar çevrimiçi deneyimleri şekillendirmektedir. Özellikle de kadınların dijital mecralarda yaptığı paylaşımların görünürlüğü bu kod ve yapılardan nasibini almaktadır. Diğer bir ifadeyle bu çalışma kapsamında kadın kullanıcıların dijital alanlardaki etkileşime neden olan paylaşımları, toplumun benimsediği ataerkil yapıya paralel olarak çevrimiçi tacizlere neden olmaktadır. Bu sebeple 4 ay boyunca İstanbul’da bulunan 41 kadın ile derinlemesine görüşmeler yapılarak çevrimiçi tacizin onlara ne ifade ettiği, maruz kalınan taciz ile paylaşım içeriği arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirdikleri, tacizde bulunan kişinin cinsiyetinin değişmesinin herhangi psikolojik olarak ya da ifade şekli açısından farklılık gösterip göstermediği ve çevrimiçi tacizin önüne geçmekle ilgili ne düşündükleri araştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre kadınlar ısrar içeren her türlü durumu taciz olarak nitelendirirken, kadınlar tarafından maruz kalınan tacizi duygusal olarak daha yıkıcı bir durum olarak değerlendirmişlerdir. Ayrıca çalışmaya katılan kadınlar her ne kadar bu duruma alıştıklarını belirtmiş olsa da aslında hepsinin oto sansür uyguladığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Today, social codes and policies shape online experiences. In particular, the visibility of the posts made by women in digital media is affected by these codes and structures.  In other words, within the scope of this study, the sharing of women cause interaction in digital platforms causes online harassment in parallel with the patriarchal structure adopted by the society. Therefore, in-depth interviews were conducted with 41 women who live in Istanbul for 4 months. Within the scope of the study the following questions were asked to the participants: what is the online harassment mean to them, how do they evaluated the relationship between the harassment suffered and the content of the sharing, whether the sex of the abuser makes a psychological difference, and do they think online harassment can be prevented? According to the results obtained from the study, women describe any situation involving insistence as harassment. They evaluated harassment by women as a more emotionally destructive situation. In addition, although the participants stated that they were used to this situation, it was seen that all of them practiced self-censorship.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics